Per i dag planlegges det at alle privatisteksamener for våren 2020 skal gjennomføres.

Eksamen vår 2020

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil få vitnemål hvor det står at eksamen var avlyst.

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

PC

Fra mandag 16. mars er vi 100 % i gang med hjemmeundervisning.

Fjernundervisning vil være en overgang for både elever og lærere, og vi må finne gode løsninger sammen.

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte

Innlandet fylkeskommune skjerper restriksjonene for reiser og setter inn flere tiltak knyttet til koronaviruset.

Elevene i kunst design og arkitektur på Vg1 har arbeidet med antikken den siste perioden. 

Ungdata

Ungdata undersøkelsen blir gjennomført på Gjøvik videregående skole i uke 11 og 12.

Elevene August Amlien (16) og Ask Grøndahl (16) vurderer å søke på reiselivslinjen som primus motor Hilde Håkonsen og kollegene står bak.

Fra høsten blir det ny reiselivslinje ved Gjøvik videregående skole.

Til toppen