3. januar 2024 besøkte tilrettelagt avdelingen Rådhuset

Elevene har i høst jobbet med temaet valg og muligheter. Og de fikk snakke med ordfører Anne Bjertnæs.

Elevene ved tilrettelagt avdeling besøkte Rådhuset på Gjøvik, og snakket med ordfører Anne  Bjertnæs. - Klikk for stort bildeElevene ved tilrettelagt avdeling besøkte Rådhuset på Gjøvik, og snakket med ordfører Anne Bjertnæs. Gjøvik vgs

Jobbet med de ulike politiske partier

I forbindelse med kommunevalget i høst, jobbet elevene innledningsvis med å bli kjent med de ulike politiske partiene, og lagde kakediagram og stolpediagram for å visualisere valgresultatene for Gjøvik kommune. 

Deretter har nesten alle elevene laget egne fiktive politiske partier, med utgangspunkt i saker som er viktige for den enkelte elev. 

Elevene skulle utarbeide logo, partinavn og nøkkelinnhold i partibrosjyrer. 

Besøk hos ordfører og valgansvarlig

Onsdag 3. januar hadde elevene avtale med ordfører Anne Bjertnæs og rådgiver / valgansvarlig Anne Britt Søreng. 

Elevene fikk velge mellom å stå på talerstolen, eller bruke podiet for å presentere partiet sitt. Alle elevene valgte å bruke talerstolen. 

Der fikk de presentert partiet sitt og hvilke saker som er viktige for dem, samt fortelle hva som skal til for at de bruker stemmeretten sin. Dette skapte en god dialog og drøfting mellom elever, ordfører og rådgiver. 

Det ble blant annet ytret ønske fra ordfører om at enkelte av sakene vil hun gjerne ha utdypet i tekst, for å kunne ta med videre til fylkesnivå.  

Anne Britt Søreng er prosjektleder for et program som heter «Ung inkludering og medvirkning». Hun vil ta med seg elevenes programmer og hjertesaker som inspirasjon inn i prosjektet. 

Elevene avsluttet dagen med pizza, brus og en omvisning på Rådhuset.

Elevene ved tilrettelagt avdeling besøkte Rådhuset på Gjøvik, og fikk selv stå ved talerstolen. - Klikk for stort bildeElevene ved tilrettelagt avdeling besøkte Rådhuset på Gjøvik, og fikk selv stå ved talerstolen. Gjøvik vgs
Elevene ved tilrettelagt avdeling besøkte Rådhuset på Gjøvik, og snakket med ordfører Anne  Bjertnæs. - Klikk for stort bildeElevene ved tilrettelagt avdeling besøkte Rådhuset på Gjøvik, og snakket med ordfører Anne Bjertnæs. Gjøvik vgs