Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, HR-leder, drift og serviceleder, leder for elevtjenesten, OT og spesialundervisning og fem avdelingsledere.

Beate Syr, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

Konstituert rektor og ansvar for fengselet

Beate Syr

Telefon: 481 82 374

E-post: beasyr@innlandetfylke.no

Åslaug Grotli, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

HR-leder

Åslaug Grotli

Telefon: 480 64 275

E-post: aslgro@innlandetfylke.no

Ådne Wesnes, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder drift og service

Ådne Wesnes

Telefon: 928 08 618

E-post: adnwes@innlandetfylke.no

Avdelingsleder - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder elevtjenesten og tilrettelagt opplæring

Elin Stangstuen Kjeldsberg

Telefon: 958 20 208

E-post: elikje@innlandetfylke.no

Avdelingsleder - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder for musikk, dans og drama 

Line Løvland Øfstaas

Telefon: 905 20 053

E-post: linofs@innlandetfylke.no

Avdelingsleder An-Magritt Fjellseth - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder kunst, design og arkitektur, kroppsøving og medier og kommunikasjon

An-Magritt Fjellseth

Telefon: 480 69 032

E-post: anmfje@innlandetfylke.no

Lise T. Thommassen - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder bibliotek, samfunnsfag og språk

Lise Thomassen Midtskogen

Telefon: 959 40 430

E-post: lismid@innlandetfylke.no

null - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder helse og oppvekstfag

Anne Aglen Brendmoe

Telefon: 928 84 080

E-post: anabre@innlandetfylke.no

Eli Rogneby, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk og frisør, blomster og interiør

Eli Rogneby

Telefon: 476 97 398

E-post: elirog@innlandetfylke.no

null - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder studiespesialiserende og realfag

Henning Frydenlund Hansen

Telefon: 474 14 880

E-post: henhan@innlandetfylke.no

Avdelingsleder Gjøvik vgs. - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder for informasjonsteknologi og medieproduksjon og salg, service og reiseliv

Ingvild Tollehaug Jevne

Telefon: 975 68 871

E-post: ingjev@innlandetfylke.no