Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, HR-leder, drift og serviceleder, leder for elevtjenesten, OT og spesialundervisning og fem avdelingsledere.

Bjørn Matsson, rektor ved Gjøvik videregående skole - Klikk for stort bilde

Rektor

Bjørn Matsson

Telefon: 907 65 789

E-post: bjomat@innlandetfylke.no

Beate Syr, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

Assisterende rektor og avdelingsleder for kroppsøving

Beate Syr

Telefon: 481 82 374

E-post: beasyr@innlandetfylke.no

Åslaug Grotli, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

HR-leder og leder for samfunnsfag

Åslaug Grotli

Telefon: 480 64 275

E-post: aslgro@innlandetfylke.no

Ådne Wesnes, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder for drift og service

Ådne Wesnes

Telefon: 928 08 618

E-post: adnwes@innlandetfylke.no

Avdelingsleder - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder elevtjenesten, spesialundervisning og OT 

Elin Stangstuen Kjeldsberg

Telefon: 958 20 208

E-post: elikje@innlandetfylke.no

Avdelingsleder - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder for musikk, dans og drama og kunst, design og arkitektur

Line Løvland Øfstaas

Telefon: 905 20 053

E-post: linofs@innlandetfylke.no

Avdelingsleder An-Magritt Fjellseth - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder realfag og medier og kommunikasjon

An-Magritt Fjellseth

Telefon: 480 69 032

E-post: anmfje@innlandetfylke.no

Nina Larsen Ness, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder språk og bibliotek

Nina Larsen Ness

Telefon: 905 15 833

E-post: ninnes@innlandetfylke.no

Avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og helse- og oppvekstfag

Anne Aglen Brendmoe

Telefon: 928 84 080

E-post: anabre@innlandetfylke.no

Eli Rogneby, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk, informasjonsteknologi og medieproduksjon og salg, service og reiseliv

Eli Rogneby

Telefon: 414 79 919

E-post: elirog@innlandetfylke.no