Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, økonomi- og driftsleder, spesialpedagogisk leder, leder for elevtjenesten og fem avdelingsledere.

Rektor

Rektor Bjørn Matsson er ansvarlig for at lover og forskrifter som regulerer skolens virksomhet blir fulgt, og for at skolemyndighetenes ved­tak blir satt ut i livet. Kvalitetssikring, drift og organisering av skolen er vesentlige arbeidsoppgaver. Han har ansvar for eksamensavvikling og dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis), samt elevinntak. 

Assisterende rektor

Assisterende rektor er Molly Williams Thoresen. Hun har også ansvar for International Baccalaureate (IB).

Økonomi- og driftsleder

Økonomi- og driftsleder Ådne Wesnes har et overordnet ansvar for økonomi og samordning av drift- og støttefunksjoner (kontor­tjeneste, vaktmestertjeneste, renhold og kantinedrift, IKT). Han er også skolens verneleder.

Spesialpedagogisk leder

Spesialpedagogisk leder Mona Hetty Dahlby er ansvarlig for spesial­undervisning ved skolen. Hun har også pedagogisk ledelse av elevassistentene og avdeling for tilrettelagt opplæring.

Leder for elevtjenesten

Anne Svare er ansvarlig for skolens elevtjeneste, bibliotek og fengsel. I tillegg har hun ansvar for minoritetsspråklige og IKO, samt tilrettelegging ved prøver og eksamen. Hun har også et spesielt ansvar for helse­fremmende og holdningsskapende arbeid og aktiviteter for elever på tvers av utdanningsprogram. Hun har ansvar for elevene på programområdet for studiespesialisering på Vg3.

Avdelingsledere

Skolen har fem stillinger som avdelingsledere. Avdelingslederne skal være pådrivere og koordinatorer i arbeidet med å styrke læringsprosessen i de undervisningsgruppene som tilhører deres avdelinger.

Andre hovedoppgaver:

  • Ansvar for avdelingens budsjett
  • Fag- og timefordeling internt på avdelingen i samarbeid med assisterende rektor
  • Legge til rette for samarbeid i fagteam
  • Utadrettet virksomhet på egen avdeling
  • Praktisk eksamensavvikling på egen avdeling
  • Håndtering av disiplinærsaker og konfliktløsning på egen avdeling
  • Skaffe vikarer ved sykdom og permisjoner

Åslaug Grotli– leder avdeling for helse- og oppvekstfag og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Hun er også prosjektleder for Visma InSchool (VIS).

Ole Jørgen Nordli – leder avdeling for realfag og medier og kommunikasjon. Han har i tillegg ansvar for gjennomføring av brukerundersøkelser ved skolen. Han har ansvar for elevene på programområdet for studiespesialisering på Vg2.

Beate Syr – leder avdeling for musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur og kroppsøving.

Nina Larsen Ness – leder avdeling for språk og samfunn. Hun har ansvar for elevene på programområdet for studiespesialisering på Vg1. Hun har ansvar for FYR og Tretrinnsraketten.

Eli Rogneby – leder avdeling for bygg- og anleggsteknikk, informasjonsteknologi og medieproduksjon og salg, service og reiseliv. Den kulturelle skolesekken og skolevalg og debatt. I tillegg er hun en av ledelsens russekontakter.

Til toppen