Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, HR-leder, drift og serviceleder, leder for elevtjenesten, OT og spesialundervisning og fem avdelingsledere.

Bjørn Matsson, rektor ved Gjøvik videregående skole - Klikk for stort bilde

Rektor

Bjørn Matsson

Telefon: 907 65 789

E-post: bjomat@innlandetfylke.no

Beate Syr, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

Assisterende rektor

Ansvar for fengselet og Head of School IB. Fungerende avdelingsleder for elevtjenesten

Beate Syr

Telefon: 481 82 374

E-post: beasyr@innlandetfylke.no

Åslaug Grotli, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

HR-leder

Åslaug Grotli

Telefon: 480 64 275

E-post: aslgro@innlandetfylke.no

Spes.ped rådgiver. - Klikk for stort bilde

Konstituert avdelingsleder for tilrettelagt opplæring og spes.ped.

Johanne Lie Killi

Telefon: 971 28 373

E-post: johkil@innlandetfylke.no

Avdelingsleder - Klikk for stort bilde

Konstituert avdelingsleder for musikk, dans og drama 

Astrid Ekern Dyb-Sandnes

Telefon: 995 93 892

E-post: asteke@innlandetfylke.no

Avdelingsleder An-Magritt Fjellseth - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder kunst, design og arkitektur, kroppsøving og medier og kommunikasjon

An-Magritt Fjellseth

Telefon: 480 69 032

E-post: anmfje@innlandetfylke.no

Lise T. Thommassen - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder bibliotek, samfunnsfag og språk

Lise Thomassen Midtskogen

Telefon: 959 40 430

E-post: lismid@innlandetfylke.no

undefined - Klikk for stort bilde

Konstituert avdelingsleder helse og oppvekstfag

Rannveig Wiklund Helle

Telefon: 468 94 135

E-post: ranhel@innlandetfylke.no

Eli Rogneby, avdelingsleder Gjøvik vgs - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk og frisør, blomster og interiør

Eli Rogneby

Telefon: 476 97 398

E-post: elirog@innlandetfylke.no

null - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder studiespesialiserende og realfag

Henning Frydenlund Hansen

Telefon: 474 14 880

E-post: henhan@innlandetfylke.no

Avdelingsleder Gjøvik vgs. - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder for informasjonsteknologi og medieproduksjon og salg, service og reiseliv

Ingvild Tollehaug Jevne

Telefon: 975 64 871

E-post: ingjev@innlandetfylke.no