Stortingpresidenten på skolebesøk

Mandag 7. september besøkte stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen Gjøvik videregående skole. 

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen - Klikk for stort bildeStortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen Gjøvik vgs To klasser i henholdsvis samfunnsfag og politikk og menneskerettigheter møtte stortingspresidenten, og fikk stilt henne spørsmål. Her var det spørsmål om falske nyheter, korona krisen, hennes forhold til pressen, hvordan hun trives i rollen som stortingspresident, og hvordan det er å være politiker fra et parti, og samtidig ha rollen som stortingspresident. Hvordan klarer hun å være nøytral?

Demokratiets posisjon

Stortingspresidenten snakket om demokratiets posisjon og sin rolle som øverste leder av Stortinget. Tone representerer partiet Høyre, og ble i mars 2018 valgt til stortingspresident, som den andre kvinnen i historien. 

Stortingspresidenten kom inn på hva som kan true demokratiet i dag. Og nevnte blant annet voksne menn sin posisjon i samfunnet, og hvordan de kan true de unges ytringer. Hun mener det er viktig at de unges stemmer blir hørt i dagens samfunn. 

#Siifra

Stortingspresidenten er opptatt av barn og unges engasjement, og ønsker at flere unge skal delta i demokratiet. #Siifra ble til etter et initiativ fra Stortingets presidentskap, ungdomspartiene og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for en tryggere debattkultur for barn og unge. Målet var å få flere unge til å engasjere seg i demokratiet, gjennom å gi barn, unge og voksne noen kjøreregler. Les mer om #Siifra.

Elevinnslag 

Stortingspresidenten fikk også oppleve kulturelle innslag. Musikk elever bidro til sang og spill, og tredje klasse drama fremførte et stykke som tok for seg tema ensomhet, og det å føle seg alene på første skoledag på videregående. Elevrådsleder Josue Kongolo snakket om hvordan det er å være elev ved Gjøvik videregående skole.

Elevrådsleder ved Gjøvik vgs Josue Kongolo - Klikk for stort bildeElevrådsleder ved Gjøvik vgs Josue Kongolo Gjøvik vgs Elever i tredjeklasse drama underholder - Klikk for stort bildeElever i tredjeklasse drama underholder Gjøvik vgs

Til toppen