Informasjon til foresatte

Fra mandag 16. mars er vi 100 % i gang med hjemmeundervisning.

Nye plattformer og undervisningmetoder

PC - Klikk for stort bildeHovedplattformene våre er Fronter, som alle elever allerede er godt kjent med, og Microsoft Teams, som er nytt for mange. Teams er et flott verktøy som kan fungere som et virtuelt klasserom. Vi ser fram til å utforske nye måter å undervise og lære på. Vi kommer også til å bruke et bredt spekter av andre nettressurser, samt gode gammeldagse lærebøker.

Vanlig timeplan

Det er viktig å understreke at vi følger timeplanen som vanlig. Elever får beskjed av faglæreren om de skal «møte opp» på Fronter eller Teams, og lærerne fører fravær som vanlig.

Et foreløpig unntak til dette er veiledningstimene vi har på tirsdager og torsdager. Veiledning utgår i uke 12, mens skolen jobber med å utvikle en ny måte å kjøre veiledning på. Alle elever er forpliktet til å sjekke både Fronter og Teams regelmessig.

IKT-hjelp

Det er sannsynlig at elever av og til vil oppleve tekniske utfordringer.
I slike tilfeller kan de ta kontakt med IKT.

I de første dagene kan IKT kontaktes på e-post og telefon, men vi jobber også med å opprette en «teknisk hjelpelinje» via Teams. Dette vil være på plass i løpet av noen få dager, og vi gir beskjed til elevene via Fronter når den er klar.

Mangel på internettilgang 

Vi har noen elever som ikke har internettilgang hjemme. Disse elevene kan møte på skolen, og det er viktig at de kommer minst 15 minutter før timen starter. Vi må jo holde dørene låst, men de kan komme til hovedinngangen og ringe vaktmesteren (nummeret står på et skilt ved døra). Han slipper elevene inn og viser dem til en plass hvor de kan jobbe. De vil holde til i kantina og bruke klasserommene bak servicetorget ved behov.

Vi beholder selvsagt et strengt Korona-regime med god avstand mellom elevene, rikelig håndsprit og ekstra grundig vask av området som er i bruk. Hvis du ikke har internett hjemme, ber vi om at du sier ifra om det til elevens kontaktlærer via SMS. Elever som er over 18 kan si ifra selv.

Spesiell tid med nye utfordringer

Dette er en helt spesiell tid for Gjøvik videregående skole, og for Norge generelt. Jeg er ufattelig stolt av våre ansatte og elever som har forberedt seg til en helt ny form for undervisning og læring i løpet av noen få dager. Vi er klare for å komme i gang, og klare for å møte utfordringene som kommer.

 

Vennlig hilsen

Molly Williams Thoresen
konstituert rektor

Til toppen