Informasjon om opptaksprøver på musikklinja og dramalinja

Opptaksprøven for drama er 20. mai, og opptaksprøven for musikk er i perioden 5. mai - 7. mai 2021.

Klikk for stort bilde Marit Kleppe Egge Det er vanlig at det er mer enn 30 søkere til MDD-musikk og 15 søkere til 15 plasser på drama. Vi tilbyr derfor muligheten for å møte til en praktisk opptaksprøve for våre søkere til våren på Gjøvik videregående skole for de som ønsker det.

Fordeling av plasser

Av de 30 skoleplassene på musikklinja er det 15 elevplasser som blir fylt opp ut ifra en kombinasjon av karakterer og opptaksprøver. De siste 15-16 plassene tildeles utelukkende basert på karakterene fra grunnskolen. På dramalinja er det 7-8 elever som tas inn ved disse kriteriene, de øvrige 7-8 elevplassene tildeles utelukkende basert på karakterer. I tillegg vil vi fra skolens side få mulighet til å bli litt bedre kjent med elevene og kunne planlegge opplæringen, spesielt hovedinstrumentopplæringen til de på musikk, godt fra første dag.

Opptaksprøven på musikk

Opptaksprøven på musikk består av en liten teori og gehørtest, samt at eleven spiller et eller to selvvalgte stykke for noen av lærerne. Elementer som vurderes hos eleven er repertoar, teknikk, musikalsk uttrykk og sikkerhet i fremføringen blir vurdert etter en skala fra 1-6. Gehør og teoritesten blir gradert etter samme skala. Vektingen mellom sang/spill og gehør/teoritesten er 50/50. Det settes også av tid til en liten prat med hver og en av dere om bakgrunn og motivasjon for å søke på musikklinja.

Opptaksprøven på drama

På dramalinja er opptaksprøven praktisk. Denne er tredelt: 1) Samarbeidsdel knyttet til oppvarming, 2) Individuell presentasjon/uttrykk: del basert på en tekst eleven får fra våre lærere i forkant av opptaksprøvene og 3) Individuell presentasjon/uttrykk: selvvalgt del hvor elevene viser/demonstrerer noe han ønsker å vise frem (f.eks. dans/monolog/sang). I løpet av disse tre delene vurderes blant annet elevenes fokus, konsentrasjon, personlige uttrykk, teknikk, kroppsbeherskelse, ensemblebevissthet, refleksjon og motivasjon/evne til forberedelse. Det settes av tid til en liten prat med hver og en av dere om bakgrunn og motivasjon for å søke på dramalinja.

Til toppen