Informasjon om fjernundervisning

Fjernundervisning vil være en overgang for både elever og lærere, og vi må finne gode løsninger sammen.

Vi vil gjøre vårt beste

Klikk for stort bildeFjernundervisning vil være en stor overgang – både for elever og lærere.

Vi må gjøre oss noen erfaringer med denne undervisningsformen og sammen finne gode måter å jobbe på. 

Det kan være forskjeller på hvordan undervisningen i de ulike fagene foregår. Alle gjør så godt de kan!

Alle må bidra

Vi er heldige som har så flotte elever på denne skolen! Vi håper at dere alle bidrar til at vi samarbeider godt i den situasjonen vi nå er i.

Undervisningen går som normalt

Å være hjemme i karantene eller å være hjemme fordi skolen er stengt, betyr ikke å ha fri.

Du skal følge undervisningen og følge gjeldende regler:

Timeplanen gjelder

  • Timeplanen gjelder og skal følges, med vanlige timer til vanlige tider.
  • Duha med PC og lader med hjem hver dag.
  • Dersom du ikke har med PC eller “møter” til fjernundervisning, vil du få anmerkning og fravær.
  • Du må huske brukernavn og passord til din FEIDE-konto.

Undervisning via Teams eller Fronter

Undervisningen vil primært foregå enten via Teams eller Fronter.

Fravær

Du vil få fravær som normalt dersom du ikke deltar. Du må følge med på beskjeder fra lærere.

Følg med på Fronter

Du må følge med på Fronter for oppdatert informasjon. Det er der du får beskjeder om hva som skjer/gjelder fra faglærere.

Innleveringsfrister gjelder som vanlig

Du må fortsatt levere det du skal og delta på det du må for å ha vurderingsgrunnlag i fag. Standpunktkarakterer skal uansett settes dette skoleåret.

Skoleskyss

Vi må følge med på busstider, med tanke på mulighet til å komme til skolen for de elevene som ikke har nett.

Elevtjenesten

Elevtjenesten er tilgjengelig i arbeidstiden som vanlig på SMS og telefon.

Til toppen