Programfag 2024/2025

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke programfag som blir tilbudt skoleåret 2024-2025. 

Hvert fag er en aktiv lenke som fører deg direkte til de digitale læreplanene på Utdanningsdirektoratet sine sider. 

Elevene har en egen dag med informasjon, hvor de blir kjent med fagene. I tillegg er det tilbud om et fysisk foreldremøte/informasjonsmøte for foresatte.

Kontakt skolen ved eventuelle spørsmål om fagene. 

Språkfag, samfunnsfag og økonomi

Realfag

Andre programområder