Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse

Utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker et treårig opplæringstilbud som gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du lærer å jobbe med mennesker.

Klikk for stort bilde Steinar Løvli

Opplæringstilbudet omfatter både fellesfag og helsearbeiderfagene. Du har hele pensumet for Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 påbygging generell studiekompetanse, der fellesfagene og programfagene blir fordelt på en mer hensiktsmessig måte enn den tradisjonelle strukturen. 

Hva lærer du?

Fellesfagene er: matematikk, norsk, naturfag, engelsk, historie, samfunnsfag og kroppsøving

I programfagene vil du blant annet ha temaer som: forebyggende helsearbeid, ernæring, anatomi og fysiologi, sykdomslære, kommunikasjon og samarbeid, førstehjelp, omsorg og veiledning.

I tillegg til å være inne på skolen får du være ute i praksis på ulike arbeidsplasser innenfor helse- og oppvekstfag gjennom alle tre årene.

Programfag for studieforberedende med helsefag Vg1, Vg2 og Vg3

  • Yrkesutøvelse
  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling

YFF - yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning Vg1, Vg2 og Vg3

Eksempler på hva du kan bli:

  • sykepleier, helsesøster
  • vernepleier, sosionom
  • lærer
  • barnevernspedagog
  • barnehagelærer

 

Videre studier

Med generell studiekompetanse som du får ved dette programområdet, kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter. Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på Samordna opptak.

Til toppen