Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, økonomi- og driftsleder, spesialpedagogisk leder, leder for elevtjenesten og seks avdelingsledere.

Rektor

Rektor Bjørn Matsson er ansvarlig for at lover og forskrifter som regulerer skolens virksomhet blir fulgt, og for at skolemyndighetenes ved­tak blir satt ut i livet. Kvalitetssikring, drift og organisering av skolen er vesentlige arbeidsoppgaver. Han har ansvar for eksamensavvikling og dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis), samt elevinntak. Han har pedagogisk ansvar for fengselsundervisningen. 

Assisterende rektor

Assisterende rektor er Molly Williams Thoresen.

Økonomi- og driftsleder

Økonomi- og driftsleder Ådne Wesnes har et overordnet ansvar for økonomi og samordning av drift- og støttefunksjoner (kontor­tjeneste, vaktmestertjeneste, renhold og kantinedrift, IKT). Han er også skolens verneleder.

Spesialpedagogisk leder

Spesialpedagogisk leder Mona Hetty Dahlby er ansvarlig for spesial­undervisning ved skolen. Hun har også pedagogisk ledelse av elevassistentene og avdeling for tilrettelagt opplæring og biblioteket. 

Leder for elevtjenesten

Anne Stensgård er ansvarlig for skolens elevtjeneste. I tillegg har hun ansvar for minoritetsspråklige og IKO, samt tilrettelegging ved prøver og eksamen. Hun har også et spesielt ansvar for helse­fremmende og holdningsskapende arbeid og aktiviteter for elever på tvers av utdanningsprogram.

Avdelingsledere

Skolen har seks stillinger som avdelingsledere. Avdelingslederne skal være pådrivere og koordinatorer i arbeidet med å styrke læringsprosessen i de undervisningsgruppene som tilhører deres avdelinger.

Andre hovedoppgaver:

  • Ansvar for avdelingens budsjett
  • Fag- og timefordeling internt på avdelingen i samarbeid med assisterende rektor
  • Legge til rette for samarbeid i fagteam
  • Utadrettet virksomhet på egen avdeling
  • Praktisk eksamensavvikling på egen avdeling
  • Håndtering av disiplinærsaker og konfliktløsning på egen avdeling
  • Skaffe vikarer ved sykdom og permisjoner

Åslaug Grotli– leder avdeling for helse- og oppvekstfag. Hun er også prosjektleder for Visma InSchool (VIS).

Ole Jørgen Nordli – leder avdeling for bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, service og samferdsel og IKT med studiekompetanse. Han har i tillegg ansvar for gjennomføring av brukerundersøkelser ved skolen. 

An-Magritt Fjellseth – leder avdeling for realfag og kroppsøving. Hun har ansvar for elevene på programområdet for studiespesialisering på Vg2.

Beate Syr – leder avdeling for musikk, dans, drama og kunst, design og arkitektur. 

Nina Larsen Ness – leder avdeling for språkfag. Hun har ansvar for elevene på programområdet for studiespesialisering på Vg1. Hun har ansvar for FYR og Tretrinnsraketten.

Eli Rogneby – leder avdelingen for økonomi- og samfunnsfag og medier og kommunikasjon. Hun har ansvar for elevene på programområdet for studiespesialisering på Vg3, Den kulturelle skolesekken og skolevalg og debatt. I tillegg er hun en av ledelsens russekontakter.

Til toppen