Servicetorget

På servicetorget kan du få hjelp til blant annet stipend, busskort og skolebevis. Du kan også hente ut like nyttige skjemaer som for eksempel fraværsskjema og skjema for søknad om fritak i fag.

Klikk for stort bilde

Åpningstid

Servicetorget ligger i kantina og er åpent mandag–fredag fra kl. 07.30–15.30. 

Hvem treffer du der?

Servicetorget betjenes av Marianne Ness Fjellhaug, Birthe Marit Bøhn Tungvåg og Stine Hallum Framstad. Og våre to kontorfagslærlinger; 2. års lærling Jaroslaw K. Tomaszewski og 1. års lærling Mustaf Abukar Mohamed. 

Til toppen