Velkommen som elev ved Gjøvik videregående skole

Vi er glade for å ha deg som elev ved Gjøvik videregående skole. Her vil du finne engasjerte lærere med høy fagkompetanse, rådgivere, skoleledere, renholdere og driftspersonale, bibliotekarer, kontorpersonale og en rekke andre som er her for å støtte deg i din læringsreise.

Framtidsrettet læring

Vi jobber sammen med deg for å utvikle kunnskap og ferdigheter, verdier og holdninger som lar deg lykkes både på skolen, i videre utdanning og arbeidslivet, og som samfunnsborger. Samfunnet endrer seg raskere en noensinne, og vi fokuserer på å utvikle både fagspesifikke og personlige evner, slik at du er i stand til å nå målene dine, tilpasse deg samfunnsendringene og lære gjennom hele livet. Kritisk tenkning, etisk bevissthet, kommunikasjon, problemløsning og å lære å lære er nøkkelord som gjelder i alle fag.

Hos oss får du gode faglige utfordringer som vil maksimere ditt potensiale for læring – så vel som god faglig støtte, slik at du opplever mestring.

Respekt for individer og fellesskapet

Vi ser og støtter hvert enkelt individ, samtidig som vi tar vare på fellesskapet og jobber for et inkluderende og støttende miljø i klasserommet, verksteder, og på skolen generelt. Vi forventer gjensidig respekt mellom elever og ansatte; vi lytter til hverandre, og er åpne til hverandres tanker og ideer.

Høflighet, verdighet og tillit skal kjennetegne alt vi gjør på Gjøvik videregående skole. Alle ansatte og alle elever på skolen har et felles ansvar for å bidra til et godt skolemiljø, og for å gi vår beste innsats for å sørge for at alle har en trygg skolehverdag og trives.

Velkommen med på laget!

Molly Williams Thoresen
Assisterende rektor

Til toppen