Velkommen som elev ved Gjøvik videregående skole

Her finner du engasjerte lærere med høy fagkompetanse, rådgivere, skoleledere, renholdere og driftspersonale, bibliotekarer, kontorpersonale og en rekke andre som er her for å støtte deg i din læringsreise.

Bjørn Matsson, rektor ved Gjøvik videregående skole - Klikk for stort bildeBjørn Matsson, rektor ved Gjøvik videregående skole Johnny Thorsbakken

Som elev ved Gjøvik videregående skole er du en del av et stort og svært mangfoldig skolesamfunn.

Det brede tilbudet gjør det mulig for oss å gi et allsidig og spennende studieforberedende og yrkesfaglig tilbud til elever med ulike talenter, ulike ønsker og utdanningsbehov.

Vi kan tilby deg langt flere valgmuligheter enn det man kan gjøre ved en liten skole.   

Kunnskap og læring

Kunnskap og læring står selvsagt i fokus: som skole vil vi gjøre alt vi kan for at du skal lære mest mulig. Læring er avhengig av god undervisning og klasseledelse, men den avhenger også sterkt av den jobben du selv er villig til å gjøre som elev.

Et godt og trygt læringsmiljø er en viktig basis for gjennomføring av videregående skole. I vår pedagogiske plattform ligger det til grunn at hele skolemiljøet skal være preget av kunnskap og læring – trivsel og toleranse- trygghet og gjensidig respekt.

Mobbing og krenkende atferd aksepteres ikke og tas svært alvorlig.

Godt skolemiljø

Vi er opptatt av at våre elever, med alle sine ressurser, selv skal få være med på å bidra til et godt skolemiljø. Vi har en stor flokk av elevmentorer fra Vg2- og Vg3-klassene som arbeider aktivt med trivsel for medelever på skolen.

Våre elever bidrar ellers med jam i kantina, huskonserter, dramaforestillinger, utstillinger av elevarbeider m.m. Vi har også et meget oppegående og engasjert elevråd som jobber godt med fokus på fellesskap og inkludering.

For vårt arbeid for et godt og inkluderende skolemiljø ble vi høsten 2015 tildelt Dronning Sonjas skolepris.

I tillegg står skolen selv som arrangør av flere sosiale aktiviteter som frokostsamlinger tre ganger i uka, ukentlig ettermiddagssamling med varm mat og aktiviteter, ballturneringer, sjakkturnering, trivselstiltak for hybelboere m.m.

Jeg ønsker deg lykke til med skoleåret 2023–2024!

Bjørn Matsson
rektor