Om Gjøvik vgs

Gjøvik videregående skole har ca.1180 elever og 220 ansatte. I tillegg har skolen ansvaret for opplæring ved Vestoppland fengsel, avdeling Gjøvik.

Gjøvik videregående skole er Opplands nest største skole med et stort utvalg programområder. Skolen er sentralt plassert i Gjøvik i et flott skoleanlegg. Vi har godt utstyrte klasserom og verksteder, og kan tilby et meget bredt og variert fagtilbud.

Se vår digitale brosjyre om Gjøvik videregående skole

Se den fine skolen vår

Godt skolemiljø

Skolen har et sterkt fagmiljø og et godt skolemiljø, ikke minst på grunn av diverse trivselsfremmende tiltak og velferdstilbud.

Vi er aktivt opptatt av kompetanseutviklingen hos våre medarbeidere, som allerede representerer et høyt faglig nivå på sine områder. Skolen ble tildelt Dronning Sonjas skolepris for 2015.

Internasjonalisering

Gjennom flere internasjonale prosjekter og skolens IB-linje har vi fokus på internasjonalisering.

Vi vektlegger utadrettet virksomhet, blant annet gjennom samarbeidsavtaler med NTNU Gjøvik og et stort antall lokale og regionale bedrifter og virksomheter.

 

Til toppen