Om Gjøvik vgs

Gjøvik videregående skole har ca.1066 elever og 220 ansatte. Skolen er sentralt plassert i Gjøvik i et flott skoleanlegg, og vi kan tilby et meget bredt og variert fagtilbud.

Mange utdanningsprogram

Gjøvik videregående skole er en av de største skolene i Innlandet med et stort utvalg programområder. I tillegg har skolen ansvaret for opplæringen ved Vestoppland fengsel, avdeling Gjøvik.

Se alle våre utdanningsprogram

Se film om fine skolen vår

Godt skolemiljø

Skolen har et sterkt fagmiljø og et godt skolemiljø, ikke minst på grunn av diverse trivselsfremmende tiltak og velferdstilbud.

Vi er aktivt opptatt av kompetanseutviklingen hos våre medarbeidere, som allerede representerer et høyt faglig nivå på sine områder. Skolen ble tildelt Dronning Sonjas skolepris for 2015.

Internasjonalisering

Gjennom flere internasjonale prosjekter og skolens IB-linje har vi fokus på internasjonalisering.

Vi vektlegger utadrettet virksomhet, blant annet gjennom samarbeidsavtaler med NTNU Gjøvik og et stort antall lokale og regionale bedrifter og virksomheter.

Viktige funksjoner på skolen