Internasjonalisering

Internasjonalisering er et satsingsområde ved Gjøvik videregående skole. Vi har samarbeid med skoler i en rekke land og vi har en særskilt internasjonal IB-linje.

Internasjonalisering betyr å skaffe seg ”internasjonal kompetanse” i vid betydning. Elevene skal utvikle et globalt perspektiv, ferdigheter i å kommunisere på tvers av språk og kulturer, og de skal utvikle et internasjonalt medansvar.

Dette skjer først og fremst gjennom å arbeide med faglige kunnskaper, ferdigheter og holdninger i den vanlige undervisningen, gjennom språkopplæring og gjennom særskilte prosjekter.

Internasjonaliseringsleder er Ales Crnko.

International Baccalaureate (IB)

Vi har IB-linje, med undervisning i alle fag på engelsk og med internasjonalt vitnemål. IB-linjen har et årlig utveksling med VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące i Krakow. 

Eksempler på internasjonalisering:

 • Utvekslingselever til vår skole fra en rekke land
 • Utvekslingselever fra vår skole til en rekke skoler i utlandet, med og uten stipend
 • Elever fra vår skole som har utplassering i bedrifter og helseinstitusjoner i andre land (for eksempel Tsjekkia, Ungarn, Spania, Nederland og Tyrkia)
 • Yrkesfaglærere og elever ved frisør har en årlig utveksling og samarbeid med Mockelngymnasiet i Sverige.
 • Skolen har et nytt samarbeidsprosjekt med Plan Norge. Det arrangeres en Internasjonal aksjonsdag og andre aktiviteter gjennom året.
 • Studiereiser til for eksempel England, Tyskland, Frankrike,Tsjekkia, Polen, Spania, Malta, Italia
 • Skolepartnerskap i EUs utdanningsprogram; Erasmus, Interreg, Østlandssamarbeidet
 • Erasmus pluss small scalle partnership; "Think global, act local", med IB elever fra Slovenia, Slovakia, Polen og Gjøvik.
 • Skolen jobber tett med Internasjonalt servicekontor (ISK), Innlandet fylkeskommune. Vi er sammen i konsortium med ISK.
 • Skolepartnerskap gjennom norsk-svensk samarbeid videregående skole i Gävle
 • Skolepartnerskap med skoler i Polen og Tyskland
 • FN Pluss-skole, foredrag, debatt, kurs og konferanser
 • Skolen har utstrakt samarbeid med FN-sambandet med fokus på internasjonalisering og globalisering.
 • Vi har lærere med spesialkompetanse i undervisning av fremmedspråklige elever og lærere med spesialkompetanse i utvekslingspedagogikk.

Aktuelle samarbeidspartnere og samarbeidsskoler