Drømmeskolen

Drømmeskolen er en modell utviklet av Voksne for barn for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet, psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler.

Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, der de får brukt ressursene sine, og hvor den psykiske helsa til den enkelte elev fremmes. 

Startet opp på Gjøvik videregående skole i 2010

Gjøvik videregående skole var en av fem pilotskoler som startet opp med Drømmeskolen, og skolen har hatt denne modellen siden 2010.

Elevmentorene er kjernen i modellen

I Drømmeskolen er elevmentorene kjernen i modellen. Deres hovedoppgave er å bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt når de er på skolen. Dette bidrar til et inkluderende klassemiljø i den klassen elevmentorene har ansvar for.  

Elevmentorene ved Gjøvik videregående skole tar imot nye elever når de begynner på skolen. De bidrar til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser ved å gjennomføre Drømmeklassen sammen med kontaktlærer og en ressursperson. 

Elevmentorene bidrar til aktiviteter på skolen som skaper inkludering og tilhørighet. De gjennomfører livsmestringssamlinger i mentorklassene der tema blant annet er; vennskap, sosial på skolen, inkludering på nett og god nok.

Elevmentorene deler blant annet ut boller i forbindelse med vennskapsdagen og deltar på markering av Verdensdagen for psykisk helse.

Elevmentorer Gjøvik vgs. - Klikk for stort bildeElevmentorer Gjøvik vgs. Reed Foto

Les mer om Drømmeskolen.