Anonym uavhengig vurdering

Hvis du som elev er misfornøyd med en karakter­vurdering, eller mener det vil være hensiktsmessig å få en annen lærers mening, kan du be om en anonym uavhengig vurdering (AUV).

Som et ledd i arbeidet for elevenes læringsmiljø, har elevrådet innført en ordning kalt Anonym Uavhengig Vurdering (AUV).

Dette er en ordning man kan bruke hvis man er misfornøyd med en karakter­vurdering, eller når man føler det kunne være nyttig å høre en annen lærers mening.

Prosedyrer for AUV

 1. Eleven ber læreren om en utvidet begrunnelse for karakteren. Hvis begrunnelsen ikke oppklarer uenigheten, ber eleven om en ny, uavhengig vurdering i tråd med AUV.
   
 2. Læreren/eleven fjerner alt av karakterer og kommentarer på prøven, stilen e.l. Det kan være hensiktsmessig å ha karakterer og kommentarer på et eget ark.
   
 3. Læreren eller eleven leverer den "rene" prøven til avdelingslederen senest ti dager etter at eleven fikk den tilbake fra faglæreren første gang.

  Avdelingslederen sørger for at en annen faglærer foretar en ny vurdering uten informasjon om den opprinnelige vurderingen av prøven. For eksempel er det ikke lov å si: "Dette mener jeg er en 3-er", for å unngå forutinntatthet hos den andre læreren.
   
 4. De to faglærerne samles etter at ny vurdering er satt. Dersom differansen er stor, bør de to lærerne kartlegge årsakene til dette.
   
 5. Prøven leveres tilbake til eleven med informasjon om vurderingen.
   
 6. Hvis det er en tydelig differanse mellom ny og opprinnelig vurdering, må elevens faglærer vurdere om han/hun fortsatt står fast ved sin opprinnelige vurdering.

Dersom det skulle oppstå uklarheter rundt AUV, kan skolens ledelse, tillitselever eller andre i elevrådet hjelpe til med å få oppklart dette.