Elevråd og utvalg

Elevrådet

Elevrådets oppgaver er å fremme elevenes interesser via representanter valgt innad i klassene.

Elevrådsstyret høst 2023

Elevrådsstyret høst 2023
Verv Navn Klasse
Leder Iselin Eliassen Sveen 3STC
Nestleder Magia Markou 2DRA
Sekretær Liza Lisichenko 2HUD
Økonomiansvarlig Kristian Furuseth Honningsvåg 3MOK
Styremedlem Tshishimbi Nissi Kongolo 2STA
Styremedlem Sander Morgan Brun Brenden 3STA

Elevrådet skal jobbe for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. I tillegg arrangerer elevrådet Plan-Internation dag.

Dersom du ønsker at saker skal tas opp i elevrådet, kan du henvende deg til din tillitselev. Elevrådet kan ta opp det meste som angår elevene, samt bistå i eventuelle klagesaker.

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

I skolemiljøutvalget skal elevene, ansatte, skoleledelsen og sentraladministrasjonen i fylkeskommunen være representert. Rektor er sentraladministrasjonens representant. Elevenes representanter skal være i flertall.

Arbeidsmiljøutvalget

Elevene kan møte med to representanter i arbeidsmiljøutvalget ved skolen når utvalget behandler spørsmål som angår skolemiljøet for elevene.

I arbeidsmiljøutvalget sitter verneombud, tillitsvalgte, økonomi- og driftsleder, rektor og driftsoperatør med ansvar for brannsikkerhet.

Drømmeskolen

På Gjøvik videregående skole bruker vi Drømmeskolen for å bidra til at alle elever er både faglig, sosialt og personlig inkludert, har medvirkning og kan delta aktivt i skolens fellesskap.

Drømmeskolen er et program som skal fremme elevenes psykiske helse og psykososiale læringsmiljø. Gjennom Drømmeskolen får du som elev bli med og jobbe for et godt læringsmiljø i klassen og på skolen.

Jobber aktivt med trivsel på skolen

Ved skolestart arbeider en gruppe elevmentorer fra Vg2- og Vg3-klassene aktivt med trivsel for medelever på skolen. Dette er et viktig holdningsskapende og helsefremmende miljø­tiltak.

Hovedmålet er å utvikle ungdommens egne ressurser, blant annet å:

  • øke unges kunnskaper, innsikt og muligheter til å mestre sin egen livssituasjon og utvikling
  • ivareta ungdommenes ønske om å engasjere seg i eget miljø
  • gi økt kunnskap om tjenester for barn og unge i lokalsamfunnet
  • synliggjøre ungdommenes behov og ønsker

Drømmeklassen

Drømmeklassen gjennomføres i hver nye klasse i løpet av første skoleuke på Vg1. I Drømmeklassen lager dere kjennetegn på et godt læringsmiljø i deres klasse, og blir enige om gode tiltak for å sørge for at alle har det bra og kan lære.

Arbeidet med Drømmeklassen fortsetter gjennom skoleåret ved at dere gjennomfører og reviderer tiltakene. Noen av trivselstiltakene er velkomstarrangement for elever på Vg1, juleverksted og aktiviteter på ettermiddagssamlingene.

Elevmentorene vil sammen med en av skolens ansatte ha et Bli-kjent-opplegg ("Drømmeklassen") i alle skolens Vg1-klasser. Drømmeklassen 2 tilbys for de klassene som ønsker det, og er en videreføring av arbeidet med Drømmeklassen 1.

Vil du bli elevmentor?

Elevmentorene er elever fra Vg2 og Vg3 som har påtatt seg en helt spesiell rolle i arbeidet med å bidra til at alle elever på skolen har det bra.

Elevmentorene får opplæring i hvordan de kan bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt når de er på skolen. Deres oppgaver er blant annet å ta imot nye elever når de begynner på skolen, lede drømmeklassen på Vg1, bidra til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser på Vg1 og lage aktiviteter for hele skolen slik at elever kan bli kjent på tvers av klasser.