Søknadsfrist videregående opplæring

1. mars er søknadsfristen for ordinært inntak og og læreplass. 

Dato
1. mars 2025
Tid
Varer hele dagen
Sted
vigo.no

Andre tidspunkt

  1. Onsdag, 01.03.2023 00.00 - Hele dagen
  2. Fredag, 01.03.2024 00.00 - Hele dagen
  3. Lørdag, 01.03.2025 00.00 - Hele dagen