Universitetsturneen 2020

Opplegget er obligatorisk for 3ST, 3IB, 3MED, 3KDA, 3IKTSK, 3HASK, 3DRA og 3MUS. All undervisning for disse klassene går ut i dette tidsrommet. 

Dato
30. januar 2020
Tid
8:00 - 11:30
Sted
Gjøvik videregående skole

Program

Fellesrom (auditorium musikk/dans/drama (MDD))

08.00: Velkommen til orienteringsdag om høyere utdanning (ved turneleder)

08.05: Introduksjon til høyere utdanning (ved turneleder)

08.35: Kort presentasjon av hver institusjon som deltar på turneen (3 min hver)

  1. Universitetet i Bergen – UiB
  2. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU
  3. Universitetet i Oslo – UiO
  4. Universitetet i Agder – UiA
  5. Universitetet i Stavanger – UiS
  6. Universitetet i Sørøst-Norge - USN
  7. Universitetet i Tromsø – UiT
  8. Høgskolen i Innlandet – INN
  9. Nord universitet – Nord
  10. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU

09.10: Pause, finne rom med langpresentasjoner

09.15: Parallelle sesjoner:

Rom:

Aud MDD

6.110

6.104

6.124

6.213

6.212

1.106

1.107

1.211

1.214

09.15-09.35

NTNU

UiO

NMBU

USN

UiB

UiA

Nord

 

UiS

INN

UiT

09.45-

10.05

NTNU

UiO

NMBU

USN

UiB

UiA

Nord

 

UiS

INN

UiT

10.15-

10.35

NTNU

UiO

NMBU

USN

UiB

UiA

Nord

 

UiS

INN

UiT

10.40-11.00

 

                                                                       Stand i kantina

                       

 

Det er 10 minutter mellom hvert langforedrag for å stille spørsmål og forflytte seg til neste presentasjon. 20 minutter på stand så elevene kan få stilt de siste spørsmålene, også til dem de ikke var på presentasjon hos, få seg studiekataloger osv.

Hilsen UOY-rådgiverne

Ann-Magritt og Tone

Til toppen