Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Til foreldre og foresatte

Vi ønsker ikke bare elevene, men også dere som foreldre og foresatte velkommen til Gjøvik videregående skole!

Vår målsetning er å bidra til elevenes vekst og utvikling, og i dette arbeidet anser vi dere som svært viktige støttespillere. 

Vi skal formidle kunnskap, verdier og holdninger. Det er derfor avgjørende å få til et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Her får du som foreldre og foresatte til umyndige elever (elever under 18 år) informasjon om forhold som har betydning for elevens muligheter til å nå målene for opplæringen.

Halvårsvurdering i januar og juni

Informasjonen fra skolen til foreldre og foresatte om elevenes arbeid, fravær, orden og atferd gis gjennom halvårsvurdering med karakterer/standpunktkarakterer i januar og juni.

I noen tilfeller vil vi ta kontakt per telefon eller brev for å informere om og drøfte forhold ved elevens skolegang.

Elever som har fylt 18 år må normalt gi samtykke til at skolen tar kontakt med foresatte. Dette tar vi opp under høstens elev- og foreldresamtaler for elever i aktuell alder.

Foreldre og foresatte til elever på Vg1 og Vg2 får tilbud om å komme til samtale med kontaktlærer i løpet av høsthalvåret (elevene deltar også i samtalen).

Myndige elever (hovedsakelig på Vg3) bestemmer selv om de vil ha med foresatte til samtalen.

Rett til informasjon

Elever over 18 år og foreldre/foresatte til umyndige elever har rett til følgende fra skolen:

  • Melding om halvårs- og standpunktvurdering
  • Begrunnet varsel om fare for ikke å få vurdering i fag og nedsatt karakter i orden og atferd
  • Melding ved gjentatte refsingstiltak
  • Informasjon når eleven har høyt fravær
  • Informasjon om særlige problemer i opplæringen, herunder behov for spesialundervisning
  • Enkeltvedtak ved henvendelse om bekymring rundt elevens skolemiljø
  • Partsrettigheter i forbindelse med saksforberedelse, underretning og klage ved særskilte tiltak
  • Nærmere informasjon dersom en vesentlig eller spesielt risikofylt del av opplæring/aktiviteter skal foregå utenom skolens område
  • Informasjon om ordensreglement, fraværsordning, IKT-reglement m.m. - les på nettsiden vår www.gjovik.vgs.no. Det meste er lagt ut under overskriftene "Skolen vår" og "For elever". Finner dere ikke svaret der, så ta kontakt med skolen!

Ta kontakt med oss

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ta kontakt med skolen hvis det er noe dere ønsker å ta opp med oss. Det kan være spørsmål som har med fag å gjøre, men det kan også dreie seg om andre forhold dere er opptatt av, for eksempel høyt fravær, rusproblematikk og manglende trivsel.

Aktuelle kontaktpersoner kan være kontaktlærer, faglærere, skolens rådgivere eller skolens ledelse.

Ved skolen ser vi fram til et konstruktivt samarbeid med dere!

Sist oppdatert 18.08.2017
Fant du det du lette etter?