Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, økonomi- og driftsleder, spesialpedagogisk leder og seks avdelingsledere.

Rektor

Rektor er ansvarlig for at lover og forskrifter som regulerer skolens virksomhet blir fulgt, og for at skolemyndighetenes ved­tak blir satt ut i livet. Kvalitetssikring, drift og organisering av skolen er vesentlige arbeidsoppgaver.

Nils-Fredrik Pedersen er konstituert rektor ved skolen. Pedersen har i tillegg ansvar for timeplanlegging, eksamens­avvikling og doku­ment­asjon (vitnemål og kompetanse­bevis), og for elevinntak. Han har også ansvar for pedagogisk bruk av IKT, samt pedagogisk ansvar for fengselsundervisningen.

Økonomi- og driftsleder

Økonomi- og driftsleder Ådne Wesnes har et overordnet ansvar for økonomi og samordning av drift- og støttefunksjoner (kontor­tjeneste, vaktmestertjeneste, renhold og kantinedrift). Han er også skolens verneleder.

Spesialpedagogisk leder

Spesialpedagogisk leder Mona Hetty Dahlby er ansvarlig for tilrettelagt undervisning og spesial­undervisning ved skolen. Hun har også ansvar for tilrette­legging ved prøver og eksamen og for IOP, samt pedagogisk ledelse av Oppfølgingstjenesten

Avdelingsledere

Skolen har seks stillinger som avdelingsledere. Avdelingslederne skal være pådrivere og koordinatorer i arbeidet med å styrke læringsprosessen i de undervisningsgrupper som tilhører deres avdelinger.

Andre hovedoppgaver:

  • Ansvar for avdelingens budsjett
  • Fag- og timefordeling internt på avdelingen i samarbeid med assisterende rektor
  • Legge til rette for samarbeid i fagteam
  • Utadrettet virksomhet på egen avdeling
  • Praktisk eksamensavvikling på egen avdeling
  • Håndtering av disiplinærsaker og konfliktløsning på egen avdeling
  • Skaffe vikarer ved sykdom og permisjoner

Per Kristian Eng - leder avdeling for helse- og oppvekstfag, samt skolens TO-avdeling. Han har også et spesielt ansvar for helse­fremmende og holdningsskapende arbeid og aktiviteter for elever på tvers av utdanningsprogram. I tillegg er han ledelsens russekontakt.

Ole Jørgen Nordli - leder avdeling for bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. Han har i tillegg ansvar for gjennomføring av brukerundersøkelser ved skolen. Underviser i matematikk.

Hanne Marken Dalby - leder avdeling for realfag og kroppsøving. Hun har ansvar for elevene på programområdet for studiespesialisering på Vg1 og er skolens koordinator for IKO-prosjektet.

Elisabeth Pedersen - leder avdeling for musikk, dans, drama og kunst, desing og arkitektur. Underviser i økonomifag.

Nina Larsen Ness - leder avdeling for språkfag. Hun har ansvar for elevene på programområdet for studiespesialisering på Vg3. Hun er skolens kontaktperson for «Kompetanse for mangfold» samt FYR.

Arild Skistad - leder avdelingen for økonomi- og samfunnsfag, for service og samferdsel, og medier og kommunikasjon. Han har ansvar for elevene på service og samferdsel, medier og kommunikasjon og på studiespesialisering på Vg2.

I tillegg har skolen en faglig ­leder for IB-linja, Molly Thoresen, som har ansvar for elevene på International Baccaleureate (IB).

Sist oppdatert 25.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering