Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, økonomi- og driftsleder, spesialpedagogisk leder og seks avdelingsledere.

Rektor

Rektor er ansvarlig for at lover og forskrifter som regulerer skolens virksomhet blir fulgt, og for at skolemyndighetenes ved­tak blir satt ut i livet. Kvalitetssikring, drift og organisering av skolen er vesentlige arbeidsoppgaver. Marie G. Holenbakken er rektor ved skolen. 

Assisterende rektor

Assisterende rektor Nils-Fredrik Pedersen skal bistå rektor i hennes arbeid og er rektors stedfortreder. Han har ansvar for timeplanlegging, eksamensavvikling og dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis). Han er videre ansvarlig for elevinntak. Han har også ansvar for pedagogisk bruk av IKT, samt pedagogisk ansvar for fengselsundervisningen.

Økonomi- og driftsleder

Økonomi- og driftsleder Ådne Wesnes har et overordnet ansvar for økonomi og samordning av drift- og støttefunksjoner (kontor­tjeneste, vaktmestertjeneste, renhold og kantinedrift). Han er også skolens verneleder.

Spesialpedagogisk leder

Spesialpedagogisk leder Mona Hetty Dahlby er ansvarlig for tilrettelagt undervisning og spesial­undervisning ved skolen. Hun har også ansvar for tilrette­legging ved prøver og eksamen og for IOP, samt pedagogisk ledelse av Oppfølgingstjenesten

Avdelingsledere

Skolen har seks stillinger som avdelingsledere. Avdelingslederne skal være pådrivere og koordinatorer i arbeidet med å styrke læringsprosessen i de undervisningsgrupper som tilhører deres avdelinger.

Andre hovedoppgaver:

  • Ansvar for avdelingens budsjett
  • Fag- og timefordeling internt på avdelingen i samarbeid med assisterende rektor
  • Legge til rette for samarbeid i fagteam
  • Utadrettet virksomhet på egen avdeling
  • Praktisk eksamensavvikling på egen avdeling
  • Håndtering av disiplinærsaker og konfliktløsning på egen avdeling
  • Skaffe vikarer ved sykdom og permisjoner

Per Kristian Eng - leder avdeling for helse- og oppvekstfag, samt skolens TO-avdeling. Han har også et spesielt ansvar for helse­fremmende og holdningsskapende arbeid og aktiviteter for elever på tvers av utdanningsprogram. I tillegg er han ledelsens russekontakt.

Ole Jørgen Nordli - leder avdeling for bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. Han har i tillegg ansvar for gjennomføring av brukerundersøkelser ved skolen. Underviser i matematikk.

Hanne Marken Dalby - leder avdeling for realfag og kroppsøving. Hun har ansvar for elevene på programområdet for studiespesialisering på Vg1 og er skolens koordinator for IKO-prosjektet.

Elisabeth Pedersen - leder avdeling for musikk, dans, drama og kunst, desing og arkitektur. Underviser i økonomifag.

Nina Larsen Ness - leder avdeling for språkfag. Hun har ansvar for elevene på programområdet for studiespesialisering på Vg3. Hun er skolens kontaktperson for «Kompetanse for mangfold» samt FYR.

Arild Skistad - leder avdelingen for økonomi- og samfunnsfag, for service og samferdsel, og medier og kommunikasjon. Han har ansvar for elevene på service og samferdsel, medier og kommunikasjon og på studiespesialisering på Vg2.

I tillegg har skolen en faglig ­leder for IB-linja, Molly Thoresen, som har ansvar for elevene på International Baccaleureate (IB).

Sist oppdatert 07.11.2017
Fant du det du lette etter?