Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Velkommen til Gjøvik videregående skole!

Som elev ved Gjøvik videregående skole er du en del av et stort og svært mangfoldig skolesamfunn. Som en av Opplands største videregående skoler har vi et allsidig og spennende studieforberedende og yrkesfaglig tilbud til elever med ulikt talent, ulike ønsker og ulike utdanningsbehov.  

Kunnskap og læring står selvsagt i fokus: som skole vil vi gjøre alt vi kan for at du skal lære mest mulig og få et vitnemål eller et kompetansebevis etter avsluttet skolegang, slik at du er kvalifisert til opptak til videre studier eller til en læreplass. I kombinasjon med din egen innsats vil dette gi gode muligheter for at du når dine mål.

Et godt læringsmiljø er en viktig basis for gjennomføring av videregående skole. I vår pedagogiske plattform ligger det til grunn at hele skolemiljøet skal være preget av kunnskap og læring – trivsel og toleranse – trygghet og gjensidig respekt. Mobbing og krenkende atferd aksepteres ikke! Elevundersøkelsen viser gjennom flere år heldigvis at våre elever trives godt, og at de er godt fornøyde med læringsmiljøet ved skolen.

Vi er opptatt av at våre elever, med alle sine ressurser, selv skal få være med på å bidra aktivt til et godt skolemiljø. Vi har en stor flokk av elevmentorer fra Vg2- og Vg3-klassene som arbeider aktivt med trivsel for medelever på skolen. De vil bl.a. ved skolestart gjennomføre bli-kjent-opplegget ”Drømmeklassen” i alle skolens Vg1-klasser der målet er å skape trygge og gode klasse- og læringsmiljøer. Våre elever bidrar ellers med bidrag til jam i kantina en gang per måned, med huskonserter, dramaforestillinger, utstillinger av elevarbeider m.m. Vi har også et meget oppegående og engasjert elevråd som jobber godt med fokus på fellesskap og inkludering.

I tillegg står skolen selv som arrangør for flere sosiale aktiviteter som frokosttilbud, ukentlig ettermiddagssamling med varm mat og aktiviteter, ballturneringer, sjakkturnering, matlagingskurs for hybelboere m.m.

Vi gleder oss til et år sammen! Lykke til som elev her.

Marie G. Holenbakken
rektor

Sist oppdatert 01.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering