Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pedagogisk plattform

Hele skolemiljøet skal være preget av kunnskap og læring, trivsel og toleranse, trygghet og gjensidig respekt. Alle elever og ansatte skal oppleve at de er inkludert i skolens sosiale miljø. Det skal være aksept for at alle utdanningsveger er likeverdige, men fører til ulike mål.

Elevens rolle i læringsarbeidet 

Elevene skal settes i sentrum for all virksomhet ved skolen. De skal stimuleres til kritisk tenkning og til å ta ansvar og se konsekvenser av egne valg.

Elevene skal:

 • delta aktivt i og ha medbestemmelse når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
 • være bevisst på at læring skjer ved aktiv innsats hos den enkelte
 • ta ansvar både for egen og andres læring

Lærerens rolle i læringsarbeidet

Lærerne skal være veiledere, tilretteleggere, inspiratorer og formidlere av kunnskaper, holdninger og ferdigheter.

Lærerne skal:

 • tilpasse undervisningen til den enkelte elev og legge til rette for at alle elever skal kunne oppleve mestring
 • bruke aktiviserende, varierte og differensierte arbeidsmåter
 • stimulere elevene til egenaktivitet og faglig nysgjerrighet
 • reflektere jevnlig over egen pedagogisk praksis
 • finne balansen mellom å forstå elevene og stille krav til dem
 • bidra til god kommunikasjon med elever, foresatte, kolleger og ledelse for å gjøre opplæringen best mulig

Skolens rolle i samfunnet

Skolen skal forberede elevene til yrkes- og samfunnsliv og gi et solid grunnlag for videre utdanning og læring.

Skolen skal:

 • samarbeide med næringslivet for å utvikle elevenes yrkesfaglige kompetanse samarbeide med høgskoler og universiteter med tanke på elevenes fremtidige studier og yrkesvalg samarbeide med lokalt og regionalt kultur- og samfunnsliv
 • ta hensyn til nye samfunnsmessige strømninger, men samtidig være en motkultur som skaper kritiske og reflekterte mennesker
 • utvikle elevenes internasjonale forståelse gjennom internasjonalisert undervisning og samarbeid med skoler og næringsliv i andre land.

Sist oppdatert 15.05.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering