Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Musikk, dans og drama

Har du en musiker, danser eller skuespiller i deg? Nå kan du slippe evnene løs, også på skolen!

Programområdet stiller krav til dine ferdigheter innenfor musikk, dans eller drama. Du må være innstilt på å øve mye, både alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden. I tillegg bør du kunne mestre krevende teoretiske fag.

INNTAK TIL VG1 MUSIKK OG DRAMA VED GJØVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 2015/2016

Inntaket til VG1 Musikk og Drama ved Gjøvik videregående skole, skjer på grunnlag av karakterene fra ungdomsskolen og en obligatorisk inntaksprøve. Inntaket er regulert i forskrift til opplæringsloven § 6-11 og forskrift om inntak til videregående opplæring Oppland § 12. Inntil 50 % av plassene tildeles på grunnlag av inntaksprøve, de resterende plassene tildeles på grunnlag av elevenes karakterer. Alle søkerne som har programområde som førsteønske, vil få tilsendt innkallingsbrev med dato og nødvendig informasjon i god tid før inntaksprøva arrangeres. Dersom det er færre søkere enn skolen har plass til, arrangeres det ikke inntaksprøve. Inntaket vil skje ca. 10. juli etter at den obligatoriske inntaksprøva er gjennomført og de endelige karakterene fra ungdomsskolen er registrert for alle søkerne.

Inntaksprøve Musikk

Inntaksprøva er obligatorisk og vil foregå på Gjøvik videregående skole i musikkavdelingen. Inntaksprøva er delt i to, der første del består av en liten gehør- og teoritest, mens del to er å spille/synge et selvvalgt stykke på ønsket hovedinstrument.

Inntaksprøve Drama

Inntaksprøva er obligatorisk og vil foregå på Gjøvik videregående i dramaavdelingen. Inntaksprøva består av to visninger:

 1. En tilsendt monolog
 2. En selvvalgt monolog som kan bestå av ulike uttrykk som f.eks.:
  • Tekstmonolog (med rolleinnstudering)
  • Dans/bevegelse
  • Nysirkus
  • Mime
  • Karikatur
  • Stand-up
  • Performance/non-acting
  • Sang
  • Fortelling (uten rolleinnstudering)

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med avdelingsleder Elisabeth Pedersen.

Du må velge fordypning innen:

 • Drama
 • Musikk

Det kan også være mulig å velge programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram.

Musikk, dans og drama gir:

 • Generell studiekompetanse og rett å søke ulike studier ved høgskoler og universiteter.
 • Mulighet til å få instruktørjobber innenfor ditt område, spesielt i forbindelse med aktiviteter for barn.
 • Et godt grunnlag for å videreutdanne deg til musiker eller musikkpedagog og innen andre yrker hvor ferdigheter i og kunnskap om musikk er nyttig.
 • Et godt grunnlag for å videreutdanne deg blant annet innen teater, medier, pedagogikk og administrativt kulturarbeid.

Hvilke jobbmuligheter får du?

Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved høgskoler og universiteter. Ønsker du å fortsette høyere utdanning innenfor kunstfagene musikk, dans eller drama, har mange av de aktuelle høgskolene praktiske opptaksprøver.

Vg1 Vg2 Vg3
Musikk, dans, drama

Musikk

Drama

Musikk

Drama

Musikk

Drama

 

Sist oppdatert 09.08.2017
Fant du det du lette etter?