Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Referat fra foreldremøte

Onsdag den 31. januar 2018 ble det arrangert foreldremøte med tema; ungdom og rus.

Rektor Marie Holenbakken ønsket velkommen og sa noe om bakgrunnen for møtet.

Det er mistanke ved skolen om at elever har misbrukt narkotiske stoffer og at det har foregått salg på skolen, uten at det kan sies noe om omfanget.

Skolen har en del tiltak i forhold til rusproblemer og mistanke om rus:

 • Tiltaksplaner som personalet kjenner til
 • To kjentmenn (skolens miljørabeider og helserådgiver) som er spesielt utdannet for å ta seg av elever der det er mistanke om misbruk. De har en samtale med alle elever der det er mistanke om rusbruk
 • Skolen har en vekter i bygget som til forskjellige tider kommer og går rundt
 • Alle elevene har fått utdelt noen diskusjonsoppgaver vedrørende rus som de gjennomfører i basistimene

Er det mistanke så tar vi som skole tak i det. Vi har fokus på atferdsendring, trøtthet eller elevens karakterer. Ved mistanke kontaktes kjentmann.

Tiltakene rundt den enkelte elev varierer. Alt som gjøres dokumenteres. Skolen vurderer anmeldelse Hvis det oppdages salg orienteres skolens ledelse, eleven tas inn til samtale og politiet kontaktes.

Kommuneoverlege Siri Fuglem Berg

Kommuneoverlegen fokuserte på rus og partydop, og innledet foredraget med å vise til noen kjendisbarn som hadde mistet livet pga misbruk av slike stoffer.

 • Hvorfor bryr vi oss lite om alkohol og hasj?
 • Mange mener at hasj ikke er så farlig
 • Ungdommens holdninger til stoffet er endret
 • Alle elevergrupper bruker stoffet, også de skoleflinke
 • Alkohol dreper flest - men det er lovlig, gammelt, akseptert og " alle" bruker det
 • Når det gjelder Me-Too-kampanjen så viser det seg at kvinner som hadde drukket eller ruset seg ikke greide å stå imot presset fra menn.
 • Alt kan kjøpes via nettet og alt er lett tilgjengelig. Det er svært varierende hva en får tilsendt i posten, det er ingen kontroll på stoffene og man vet ofte ikke hva de inneholder.
 • Det kan være fine navn på stoffene og de er pakket slik at det ser ut som godteri.
 • Det kommers stadig nye stoffer og de er ofte mye sterkere enn de klassiske stoffene. Hvert år kommer det nye stoffer. Stoffene har både en oppkvikkende og dempende effekt.
 • Det finnes ikke motgifter mot nye stoffer og det er derfor vanskelig å behandle. Ved store doser er det vanligvis høyt blodtrykk og symptomer fra hjerte og indre organer, dette kan være livstruende.
 • Mange ungdommer mener de er eksperter på de forskjellige stoffene, de leser om stoffene på nettet. Ungdom er styrt av følelser mer enn fornuft (særlig gutter), dette har med naturlig utvikling å gjøre.
 • Hasj- Cannabis er svært ødeleggende, kan gi kronisk angst og depresjon.
 • Syntetisk hasj er mye sterkere og mye farligere enn den vanlige; denne kan drepe brukeren direkte. Dette kan gi forgiftning og hjerteinfarkt.
 • Hasj har en halveringstid på 7 dager, den hoper seg opp i kroppen og hjernen, og er ikke ute før etter 30 dager.
 • Ved misbruk av hasj vil man først oppleve et forhøyet stemningsleie, deretter vil det være lavere enn normalt
 • Det er i rusen et stoff som virker oppkvikkende (THC) og et som virker angstdempende og beroligende (CBB). Nye stoffer er mye sterkere oppkvikkende enn før, de er mindre angstdempende.
 • Hvorfor blir man hektet? Alle stoffer virker slik at Dopamin frigjøres og gir økt stemningsleie. Gjentagende bruke gir en reduksjon i Dopaminproduksjon og nedsatt stemningsleie.
 • Konsekvens av dette blir frafall fra skole, man makter ikke, man gidder ikke
 • Foreldrenes holdninger til rus er viktig, dette bekrefter UNGDATA sin spørreundersøkelser.

Stoffer som er i omløp

Fenetylaminer

 • Ecstasy
 • Amfetamin
 • Matamfetamin
 • PMMA - det har vært 30 dødsfall i Norge etter bruke av dette stoffet i 2016
 • MUMA (virkestoffet i ecstasy)

       Kationer

 • Khat
 • Hallusinogener

       Tryptaminer

 • LSD
 • Fleinsopp

Alle stoffene gir økt sexlyst og økt åpenhet, mange gjør ting de ikke ville ha gjort hvis de ikke var ruspåvirket, mange gjør ting som har store konsekvenser for livet videre. Det er blant annet en økning i kjønnssykdommene gonoré og syfilis. Det er også kommet en resistent type gonoré.

Nan Inger fra politiet i Gjøvik

Ungdom under 18 år som blir tatt for narkotikamisbruk får som straff å gå til samtale hos Nan Inger. Nan mener ungdommen er mer prektig nå enn på lenge, men holdningene til rusbruk vannes ut.

Tidligere var det stort sett ungdom som hadde det vanskelig og de som søkte spenning som brukte stoff, nå- kan det være hvem som helst.

Narkotikamisbruk er et svært gammelt fenomen, både cannabis, kokain og opium er kjent gjennom lange tider. Disse tre stoffene ble forbudt i store deler av verden pga at de hadde en svært passiviserende effekt på befolkningen, særlig i den fattigste delen av verden.

Ungdom som bruker hasj blir sittende i "bobla" si og får ikke gjort noe. Mange sier de får seg en pause, de er litt annerledes. Men de kommer seg ikke i gang igjen, mister tråden i samtaler, detter ut i samtaler og greier ikke å ha fokus.

Livskvaliteten blir redusert ved hasjbruk. Mange er opptatt av legalisering av hasj, men det er ofte store økonomiske interesser som ligger bak dette

Det er ikke lov å bruke narkotika

 • Den som er over 18 år vil miste førerkortet
 • Den som er under 18 år vil får utsettelse av førerkortet
 • Man kommer ikke inn i det militære
 • Man får ikke innreisetillatelse til USA eller Australia.

Det som er forbudt er forbudt

 

Per Kristian Eng
Referent

Sist oppdatert 13.02.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering