Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Videregående skoler - Gjøvik videregående skole

Ansatte i avdelingen Gjøvik videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialundervisning 61 14 94 03
Elin Aamodt
Miljøarbeider 995 92 048
Synnøve Aasjord
Lærer i samfunnsøkonomi og IB Economics 61 14 94 30 976 59 499
Pål Aasmundrud
Lærer i matematikk 61 14 94 27
Morten Amsrud
Lærer i engelsk 61 14 94 32 416 04 091
Jan Espen Andresen
Lærer i musikkfag 61 14 94 19 414 57 049
Kristian Andresen
Lærer i naturfag og andre realfag 61 14 94 27
Tore Arnesen
Helserådgiver 61 14 94 55
Mariann  Bakken
Elevassistent 61 14 94 49
Anne Marit Barlund
Lærer design og håndverk 61 14 94 45
Marte Bergerud
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Ann Elisabeth Bergstrøm
Lærer i formgivingsfag 61 14 94 63 408 48 836
Kjersti Noem Bjerk
Lærer i psykologi og kommunikasjon og samhandling 61 14 94 42
Reidar Bjerke
Lærer i matematikk og naturfag 61 14 94 98
Erik Blakli
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42 473 04 952
Hjørdis Braastad
Lærer i frisørfag 61 14 94 45
Wigdis Brateng
Lærer i mediefag og matematikk, koordinator MK 61 14 94 51 452 81 711
Marianne Brattrud
IKO ansvarlig og lærer i norsk 61 14 95 14 970 68 076
Tone Lilleheier Breivik
Lærer i norsk 61 14 94 33
Sidsel Brenden
Lærer i matematikk og naturfag 61 14 94 25
Ola Brox
Lærer i naturfag og matematikk 61 14 94 27
Hildegunn Witzøe Brøste
Lærer i formgivingsfag 61 14 94 64
Nina Bucher-Johannessen
IKT-ansvarlig 61 14 94 92
Odd Tore Bøe
Lærer i spansk og engelsk 61 14 94 32
Maria Jose Lozano Camacho
Lærer helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Guro Carlsen
Renholder
Cherry Nunez Castillion
Lærer i kroppsøving 61 14 95 28
Ales Crnko
Lærer i engelsk og samfunnsfag 61 14 94 32
Therese A. Dahl
Spesialpedagogisk leder 61 14 94 10
Mona Hetty Dahlby
Ledende driftsoperatør 61 14 94 84
Svein Erik Dahlby
Helserådgiver 61 14 94 53
Aase Marit Dalheim
Lærer i helse og sosialfag 61 14 94 42
Astrid Danbolt
Lærer i norsk og religion 61 14 95 08
Marianne Kjøllesdal Dyrud
Lærer i matematikk, kjemi og naturfag 61 14 94 98
Elin Schonhovd Dæhlen
Sos.ped. rådgiver og lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 54

Sos.ped. rådgiver og lærer i helse- og oppvekstfag

Ingvild Eikrem
Lærer i sang 61 14 94 19
Astrid Ekern
Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 61 14 94 49
Marius Ellingsen
Avdelingsleder helse og oppvekstfag 61 14 94 41
Per-Kristian Eng
Lærer i historie, samfunnsfag og psykologi 61 14 94 30 452 53 259
Håkon Evensen
Lærer i matematikk 61 14 94 24 926 06 213
Snorre Evjen
Lærer i spesialundervisning i matte og engelsk 61 14 94 40
Siri Fikstvedt
Lærer helse- og oppvekstfag
Eli  Fjellhaug
Kontormedarbeider servicetorget 61 14 94 71
Marianne Ness Fjellhaug
Lærer i norsk og religion 61 14 94 31
An-Magritt Fjellseth
Spesialbibliotekar 61 14 94 74
Solfrid Reum Flatla
Lærer i norsk, historie og engelsk 61 14 94 65 917 45 867
Ellen Johanne Narum Fodnestøl
Lærer på musikklinja 61 14 94 19 922 05 073
Arnfinn Foss
Lærer i spesialundervisning 61 14 94 03 943 65 742
Linda Renate Fossen
Elevassistent 61 14 94 49
Hege Fosslien
Spesialbibliotekar 61 14 94 73
Elisabeth Frankmoen
Lærer i tysk, norsk og religion 61 14 94 33 916 06 397
Lin Heidi Holte Frengen
Lærer i salg, service og sikkerhet 61 14 94 61
Anne Marte Fæste
Lærer i norsk 61 14 94 65
Hilde Gjernes
Rådgiver og lærer i tysk
Åslaug Grotli
Lærer i fengselsundervisning 61 13 63 50 926 39 973
Eirik Gustavsen
Lærer i norsk og historie 61 14 94 29
Anders Vestel Haga
Yrkesfagmotivator 61 14 94 58
Marianne Haga
Lærer i norsk og samfunnsfag 61 14 94 65 916 11 142
Guro Hageengen
Lærer i fysikk og matematikk 61 14 94 24
Henning Frydenlund Hansen
Lærer i matematikk 61 14 94 27
Live Selmer Hansen
Lærer i kroppsøving og samfunnsfag 61 14 95 28
Tommy Hansen
Renholder
Wenche Sidsel Hansen
Lærer i byggfag 61 14 94 40
Jan Petter Haug
Lærer på service og samferdsel 61 14 94 61
Kjell Roar Haug
Lærer og koordinator i service og samferdsel 61 14 94 61

Lærer i programfag service og samferdsel og entreprenørskap

Iren Lerud Haugum
Lærer i musikk 61 14 95 07 970 61 750
Carl Erik Hedløv
Helserådgiver (permisjon) 61 14 94 55
Rannveig Wiklund Helle
Lærer på tilrettelagt opplæring i norsk og engelsk 61 14 94 03 917 34 380
Nina Julie Lyshaugen Hellerud
Barnevernspedagog 61 14 94 49
Merethe Henriksen
Lærer i norsk og historie 61 14 94 31
Tone Henriksen
Lærer i helse og oppvekstfag
Jenny Marte Hoel
Lærer i engelsk 61 14 94 65 900 15 166
Vanessa Elizabeth Holden
Rektor 61 14 94 04 905 67 845
Marie Gudlaug Holenbakken
Lærer i Visuelle kunstfag og HO 61 14 94 42
Heidi Holje
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Hanne Holmen
Lærling IKT 61 14 95 18
Aleksander Halvorsen Holthe
Lærer i PTF og yrkesfagmotivator 61 14 94 61
Hilde Håkonsen
Permisjon
Lærer i mediefag 61 14 94 51
Ellen Johansen
Kontormedarbeider 61 14 95 13
Hanne Elisabeth Johansen
Lærling IKT 61 14 94 93
Sander Johansen
Lærer i fengselsundervisning 61 13 63 50
John Arne Johnsgård
Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 61 14 94 49
Håkon Karlstad
Lærer i matematikk 61 14 94 25 984 15 998
Trond Marcus Kjelsrud
Lærer i norsk, tysk og religion 61 14 94 33 400 47 343
Linn Thu Knutsen
Assistent 61 14 94 49
Theoline Kollshaugen
Lærer i kroppsøving 61 14 95 28
Heidi Dalen Korsaksel
Lærer i musikk
Lærer i realfag 61 14 94 28
Heidi Kristiansen
Driftsoperatør 61 14 94 83
Hans Jørgen Kvale
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42 907 64 546
Thomas Kvernlien
Lærer piano 61 14 94 19
Kristian Wentzel Larsen
Lærer i programfag (DH) 61 14 94 64
Frode Leikanger
Driftsoperatør 61 14 94 84
Torgeir Lie
Lærer i rettslære 61 14 94 30
Bjørnar Lilleby
Lærer i musikkfag og mediefag 61 14 95 01 934 99 400
Sveinung Lilleheier
Lærer i norsk, historie og sosialkunnskap 61 14 94 34 971 55 065
Turid Lilleøren
Lærer hudpleiefag 61 14 94 48
Elise Lindstad
Lærer i matematikk, kjemi og IB 61 14 94 24
Gry Lindstad
Kontormedarbeider eksamenskontoret/privatister 61 14 94 06
Reidun Lindstad
Lærer i engelsk 61 14 94 65
Kevin Loughlin
Underviser i kor 61 14 94 19
Tove Lundborg
Lærer i kroppsøving 61 14 95 28
Lasse Lundby
Ledende renholder 61 14 94 14
Jonne Lykke
Lærer i helse og sosialfag og yrkesfagmotivator 61 14 94 42
Astrid Cathrine Lykken
Lærer i drama 61 14 94 64
Lars Erik  Lyngstad
Lærling i kontorfaget 61 14 95 17
Martine Alm Lystad
Lærer i rettslære 61 14 94 30
Wenche Løset
Lærer i musikk 61 14 94 19 997 42 811
Tone Løvik
Lærer i byggfag og matematikk 61 14 94 40
Jan Madslangrud
Lærer i drama 61 14 94 64 992 79 999
Vivi Anna Maron
Lærer matematikk og naturfag 61 14 94 28
Ulf Marthinsen
Lærer i byggfag 61 14 94 40 909 87 900
Ove Mathiesen
Renholder
Maria Melgarejo
Lærer i sosiologi og IT-fag. Fronterveileder. 61 14 94 13 476 12 250
Tor Henrik Mikkelsgård
Lærer i økonomifag (permisjon) 61 14 94 61
Peter Modd
Lærer i fransk og engelsk 61 14 94 65
Silje Moen
Lærer i engelsk og historie 61 14 94 34
Helen Murray
Lærer i matematikk og informasjonsteknologi 61 14 94 24
Morten Myhre
Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget
Lene Sophie Aaseth Mykleset
Lærer i byggfag 61 14 94 40
Odd Erlend Mæhlum
Lærer i norsk og historie 61 14 94 31
Eli  Narten
Lærer i naturfag og kroppsøving 61 14 94 25 416 14 455
Helen Mari Negård
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Hanne M. Lie Nesheim-Hauge
Avdelingsleder språkfag og Vg3 studiespes. 61 14 94 22
Nina Larsen Ness
Lærer i norsk 61 14 94 28
Kent Are Klætne Nettum
Lærer i helse og oppvekstfag 61 14 94 42
Marte Nomerstad
Kantinemedarbeider
Randi Nordengen
Avdelingsleder bygg- og anleggsfag og DH 61 14 94 37
Ole-Jørgen Nordli
Fengselsundervisning i musikk og norsk 61 14 94 32 410 18 011
Mai Britt Normann
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Randi Nybakk
Kontormedarbeider servicetorget 61 14 95 22
Ingunn Nyborg
Lærer i spansk, engelsk og historie 61 14 94 32
Berit Opphus
Lærer ved IKTSK 61 14 94 51
Dragan Pecenkovic
Avdelingsleder MDD og KDA 61 14 94 67
Elisabeth Pedersen
Assisterende rektor 61 14 94 11
Nils Fredrik Pedersen
Lærer i programfag service og samferdsel 61 14 94 61
Per Axel Pettersen
Lærer i mediefag 61 14 94 51
Tommy Pettersen
Lærer i matematikk og fysikk 61 14 94 24
Maciej Pietka
Lærer i byggfag 61 14 94 40 970 23 316
Arne N. Rekslen
Lærer i drama og dans 61 14 94 64
Nathalie Rey
Permisjon skoleåret 2017/19 61 14 94 98
Siri Sandstedt Ringen
Assistent 61 14 94 49
Heidi Robberstad
Lærer i engelsk og fransk 61 14 94 21
Nicole Robillard
Lærer i psykologi og engelsk 61 14 94 30 915 83 446
Ida Flattun Rogndokken
Lærer i matematikk og IB 61 14 94 98
Eli Rogneby
Renholder
Bodil Rosenlund
Lærer i norsk og psykologi 61 14 94 35 922 56 224
Dorthe Hoel Russ
Lærer i spansk 61 14 94 33
Jørgen Mossefin Ruud
Lærer (avd. MDD/STFO) 61 14 94 19
Marita Røstad
Lærer på service og samferdsel 61 14 94 51
Juel  Sagbakken
Utdannings- og yrkesrådgiver og lærer i matematikk 61 14 94 59
Ann-Magritt Sande
Lærer naturfag og matematikk 61 14 94 27 450 01 386
Audun  Schjønsby
Lærer i drama 61 14 94 64
Turid Nøkleberg Schjønsby
OT-koordinator (permisjon) 61 14 94 16 994 30 610
Anne Holter Schnell
Lærer i norsk og samfunnsfag 61 14 94 30
Jorunn Simensen
Kantinemedarbeider
Linda Simensen
Lærling IKT 61 14 95 00
Yosef Siyum
Avdelingsleder SS, MK, IKT-SK og Vg2 studiespes. 61 14 94 15
Arild Skistad
Lærer i musikk
Lærer i kroppsøving 61 14 95 28
Ragnhild Skjærli
Lærer i engelsk og fransk 61 14 94 21 470 58 235
Dallas Elaine Skoglund
Renholder
Anne Lise Skogstad
Lærer i kroppsøving og historie 61 14 94 29
Svein O. Skonnord
Lærer i mediefag og musikk. 61 14 94 51 950 52 750
Petter Michael Skretting
IKT-ansvarlig 61 14 94 94
Trygve Glad Slokvik
Faglærer helsefag 61 14 94 48
Clara Marie Sommerstad
Lærling IKT 61 14 95 00
Ivar Spjotum
OT-koordinator 61 14 94 16 994 30 610
Mona Beathe Stanes
Lærer i historie og samfunnsfag 61 14 94 29
Hårvard Staum
Lærer i naturfag, geografi og biologi 61 14 94 28
Håvard Steffenak
Permisjon 61 14 94 68
Arild  Steinsrud
Lærer i spansk og engelsk 61 14 94 33
Lina Stenersen
Lærer i byggfag 61 14 94 40 997 59 411
Ove Stensrud
Lærer i engelsk, historie og samfunnsfag 61 14 94 34
Ann Elisabeth Pettersen Stevens
Lærer i matematikk 61 14 94 27 997 25 128
Borghild Juvkam Stikbakke
Elevassistent 61 14 94 49
Randi Schjellerud Strand
Lærer i frisørfag og DH 61 14 94 64 902 63 502
Anne Marie Strandlie
Lærer i norsk og fransk 61 14 95 08 997 25 113
Hanne Kari H. Strandlie
Renholder
Thalia Svendsen
Elevassistent 61 14 94 49 482 37 458
Kay Svenskerud
Kontormedarbeider eksamenskontoret 61 14 94 08
Ingvil Sveum
Lærer i markedsføring og i programfag ved service 61 14 94 61 952 73 131
Jørn Synstelien
Lærer i kjemi, naturfag, geografi og biologi 61 14 94 28
Beate Syr
Elevassistent 61 14 94 49
Thomas Syversen
Lærer i engelsk og samfunnsfag 61 14 94 34
Arne Mjelde Sæther
Driftsoperatør 61 14 94 85
Idar  Sætrevik
Mette S. Tandberg
Renholder
Eh Dailia Taro
Lærer 61 14 94 40
Helge Testad
Lærer ved service og samferdsel 61 14 94 61
Lise Thomassen
Renholder
Suphornrat Thongmaha
Lærer i engelsk og IB-koordinator 61 14 94 36
Molly Williams Thoresen
Lærer i mediefag 61 14 94 51
Johnny Thorsbakken
Lærer norsk 61 14 94 31
Hege Tinholt
Lærling i kontorfaget
Jaroslaw Krysztof Tomaszewski
Lærer i fengselsundervisning 61 13 63 50
Anne-Britt Trogstad
Lærer i kroppsøving 61 14 95 28
Øyvind  Trøen
Assistent og lærer på tilrettelagt opplæring 61 14 94 49
Randi Trønnes
Lærer i norsk, geografi og programfag service og samferdsel. Fronterveileder. 61 14 94 13 938 24 433
Sverre Tråseth
Kontormedarbeider rektors forkontor 61 14 94 05
Birthe Marit Bøhn Tungvåg
Lærer i frisørfag 61 14 94 45 918 82 259
Hanne Tøftum
Lærer i mediefag 61 14 94 51 900 85 500
Hans Petter Ulsrud
Fagkoordinator ved tilrettelagt opplæring 61 14 94 03
Mari Marthe Graff Ulsrud
Lærer i naturfag 61 14 94 25
Britt Dahl Urke
Kantineleder 61 14 94 69
May Karin Velo
Lærer i byggfag 61 14 94 40 993 04 992
Espen Vikin
Kantinemedarbeider
Ngan Dai Vo
Renholder
Grete Voldengen
Renholder
Paw Eh Wah
Lærer i tysk 61 14 94 65
Edith Wegerle-Johansen
Økonomi- og driftsleder 61 14 94 09
Ådne Wesnes
Lærer matematikk og naturfag 61 14 94 98 918 50 964
Ingrid Yerlikaya
Lærer i fransk og norsk 61 14 94 21
Annelise Ødegaard
Avdelingsleder realfag og tilrettelagt opplæring 61 14 94 26 928 08 163
Kjersti Løken Ødegaard
Lærer i musikkfag 61 14 94 19
Line Løvland Øfstås
Lærer i norsk
Ådne Øsleby
Lærer i sang 61 14 94 19
Tone Østli
Lærer i norsk og engelsk 61 14 95 08
Ada Bråthen Øye
Login for redigering