Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reaksjoner ved fusk, plagiat, dårlig kildebruk

Fusk, plagiat og dårlig kildebruk fører til faste reaksjoner.

Reglene er knyttet til forskriften til opplæringslovas punkter om vurdering, fylkets felles ordensreglement for de videregående skolene, samt Utdanningsdirektoratets veiledninger for sensorer om kildebruk.

Presiseringene og veiledende prosentrammer skal gjøre det mer forutsigbart for elever og lærere og gi enhetlig praksis.

 

Definisjon

Reaksjon

Reaksjoner ved fusk, plagiat, dårlig kildebruk

FUSK 1

Ulovlige hjelpemidler

Bruk av ulovlige hjelpemidler (ut ifra oppgitte regler på aktuell prøve, arbeid, inn­levering m.m.). Dette inkluderer ulovlig kommunikasjon med andre eller at andre fysisk har hjulpet til med oppgaven uten at det var spesifikt tillatt.

 1. Atferdsanmerkning (jf. ordensreglementet punkt 2.2.2)
 2. IV på prøve/arbeid/ innlevering (Forskriften § 3.2 og 3.3.)
 3. Varsel om fare for nedsatt atferds­karakter skal sendes av kontaktlærer

FUSK 2

Du har fått hjelp av andre til å løse oppgaven

Hele eller i praksis hele vurderingsmaterialet/arbeidet er laget av en annen.

 1. Atferdsanmerkning (jf. ordensreglementet punkt 2.2.2)
 2. Varsel om fare for nedsatt adferds­karakter skal sendes av kontaktlærer
 3. IV settes normalt på arbeidet. Hvis det er en rimelig del egen­produsert innhold, vurderes arbeidet til lav måloppnåelse (normalt karakter 1);
  (Forskriften § 3.4. samt Udirs egne retningslinjer for sensur).

PLAGIAT

Store deler (over 50 %) av skriftlig eller praktisk arbeid utgitt som eget når det i virkeligheten er kopiert direkte. Kildehenvisning/ referanser er ikke oppgitt.

1 eller IV: Avhengig av om det er noe som tydelig kan gjenkjennes som elevens egenproduserte materiale, vil det enten settes 1 eller IV på oppgaven.


DÅRLIG KILDEBRUK, eventuelt mindre deler plagiert

Vesentlige deler av besvarelsen/arbeidet er tydelig «lånt» eller kopiert uten at det kommer fram gjennom kildehenvisninger eller referanser (20-50 %)

 1. Vg1; første gang i faget: 24 timers frist til å korrigere, ingen andre konsekvenser. (Forskriften § 3.2)
  Ellers:
 2. Resten av oppgaven vurderes ut fra oppgaven og kriteriene som «delvis besvart» (ref. Udir ).

Under 20 % av besvarelsen/arbeidet er helt tydelig «lånt» eller kopiert uten at det kommer fram gjennom kildehenvisninger eller referanser.

Dette punktet ansees som en del av opplæringen i god kildebruk

 1. Alle, i termin 1, første gang i faget: 24 timers frist til å korrigere, ingen andre konsekvenser.
  (Forskriften § 3.2)  
  Ellers:
 2. Oppgaven vurderes ut fra oppgaven og kriteriene (ref. Udir). Manglende kilder og referanser vil normalt innebære lavere måloppnåelse i forhold til Forskriften §3.4 og den aktuelle læreplanen.
Sist oppdatert 25.07.2017
Fant du det du lette etter?