Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Studie- og veiledningstimer

Studie- og veiledningstimer skal brukes til å jobbe med fag du har behov for hjelp i.

Mål

 • gi elevene muligheter til mer fleksibel bruk av skoletida til egen læring
 • elevene får selv disponere tid til fag der de selv mener de har behov for hjelp
 • stimulere elevene til å ta større og mer selvstendig ansvar for egen læring
 • ivareta elevenes ulike læringsbehov ved at elevene selv kan velge arbeidsform, nivå, bruk av lærerveiledning og støtte
 • økt elevmedvirkning når det gjelder egen læring og utvikling
 • økt læringsutbytte

Rammer

 • 2 ganger i løpet av uka (normalt på tirsdager og torsdager) har du studietimeøkt med veileder. En studietimeøkt har en varighet på 80 minutter. Normalt velger du selv veileder og fag. Du kan også bruke disse timene til selvstendig arbeid uten veiledning, men alltid på et rom der det er lærer til stede.
 • Fremmøte til studietimeøktene og basisgruppemøte er obligatorisk. Tid til disse timene er hentet ved at de ordinære undervisningstimene er forkortet til 40 min. Fremmøte blir kontrollert og fulgt opp av skolen. Manglende oppmøte til disse timene kan medføre nedsatt karakter i orden.
 • Fast eller midlertidig støtteundervisning kan bli lagt i veiledningstimer og bli godkjent som veiledningstimer. Denne undervisning kan også være obligatorisk.
 • I løpet av året blir det arrangert kortere "kurs" innen ulike emner. Dette kan være repetisjonskurs, datakurs, eksamensforberedende kurs eller ulike emnekurs. Elever med ikke bestått karakter i fag fra forrige skoleår eller som står i fare for ikke bestått i fag inneværende skoleår, kan bli pålagt oppmøte til veiledning i dette faget/disse fagene.
 • Ved skolestart får du utlevert en oversikt over fag/lærere/rom der det er mulighet for å få veiledning og til hvilke tider. Du kan ikke sitte på biblioteket i studietimene.
 • På onsdager og fredager er det for svært mange elever ingen undervisning i tidsrommet kl.1050-1210. Denne tida brukes blant annet studiearbeid, møteaktivitet, sosialt samvær, ballturneringer, jam og konserter.
Sist oppdatert 25.07.2017
Fant du det du lette etter?