Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Råd og utvalg

Skolen har flere råd og utvalg med viktige oppgaver og funksjoner.

Sist oppdatert 18.07.2017

råd og u

Råd og utvalg Gjøvik vgs

Råd og utvalg ved skolen:
Elevrådet

Elevrådets oppgaver er å fremme elevenes interesser via representanter valgt innad i klassene.

Verv Navn Klasse
Elevrådsstyret skoleåret 2019/2020 Høst
Leder Marianne Sand Svendsen 3STC
Nestleder Ilunga Josue Kongolo 2IKTSK
Sekretær Karoline Bamsrud Libakken 3MUS
Økonomiansvarlig Nora Lill Evenstuen 2STD
Styremedlem Nicklas Fremstad Nilsen 2SS
Styremedlem Kristina Sørengen 1STC
Styremedlem Dana Jouhar 3HUD
Styremedlem Oda Josefin Hagen 3DRA

Elevrådet skal jobbe for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. I tillegg arrangerer elevrådet Operasjon Dagsverk.

Dersom du ønsker at saker skal tas opp i elevrådet, kan du henvende deg til din tillitselev. Elevrådet kan ta opp det meste som angår elevene, samt bistå i eventuelle klagesaker.

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

I skolemiljøutvalget skal elevene, ansatte, skoleledelsen og sentraladministrasjonen i fylkeskommunen være representert. Rektor er sentraladministrasjonens representant. Elevenes representanter skal være i flertall.

Arbeidsmiljøutvalget

Elevene kan møte med to representanter i arbeidsmiljøutvalget ved skolen når utvalget behandler spørsmål som angår skolemiljøet for elevene.

I arbeidsmiljøutvalget sitter verneombud, tillitsvalgte, økonomi- og driftsleder, rektor og driftsoperatør med ansvar for brannsikkerhet.

Elevmentorer

Ved skolestart arbeider en gruppe elevmentorer fra Vg2- og Vg3-klassene aktivt med trivsel for medelever på skolen. Dette er et viktig holdningsskapende og helsefremmende miljø­tiltak. Helserådgiver og miljøarbeider har ansvar for veiledning og hjelper til med organiseringen.

Hovedmålet er å utvikle ungdoms egne ressurser, blant annet å:

  • Øke unges kunnskaper, innsikt og muligheter til å mestre sin egen livssituasjon og utvikling
  • Ivareta ungdommenes ønske om å engasjere seg i eget miljø
  • Gi økt kunnskap om tjenester for barn og unge i lokalsamfunnet
  • Synliggjøre ungdommenes behov og ønsker

Noen av trivselstiltakene er velkomstarrangement for elever på Vg1, juleverksted og aktiviteter på ettermiddagssamlingene. Elevmentorene vil sammen med en av skolens ansatte ha et Bli-kjent-opplegg ("Drømmeklassen") i alle skolens Vg1-klasser.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering