Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Basisgrupper og kontaktlærerordning

En undervisningsgruppe deles inn i flere basisgrupper. Kontaktlærer har ansvar for en basisgruppe.

Basisgruppene vil normalt bestå av cirka 15 elever (avhenger av størrelsen på undervisningsgruppen som deles). Det avvikles ukentlige basisgruppemøter.

Kontaktlærer har ansvar for en basisgruppe, og har et særskilt ansvar for at basisgruppen utvikler et godt læringsmiljø.

Kontaktlærerens oppgaver:

 • Gjennomføre samtale med alle elevene basisgruppen både høst og vår om elevenes utvikling i forhold til kompetansemålene i de ulike fag (jf. §3-11 i Forskrift til opplæringsloven)
 • Avvikle basisgruppemøte en gang per uke
 • Veilede og motivere elevene til å innarbeide gode arbeidsvaner og læringsmåter
 • Ansvar for fraværsføring med nødvendig oppfølging
 • Følge opp elevenes orden og atferd
 • Kontakt med foresatte for elever som er under 18 år (umyndige elever)
 • Kontakt med utdannings- og yrkesveileder, sosialrådgiver, PPT og helserådgiver
 • Ha oversikt over den enkeltes elevens faglige og sosiale situasjon
 • Ta opp videre utdanning og yrkesønsker med eleven
 • Forebygge og håndtere konflikter
 • Formidle informasjon til basisgruppen fra ledelsen og andre ved skolen
Sist oppdatert 21.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering