Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sosialpedagogisk rådgiver

Har du personlige problemer kan få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver.

Hvis du føler at problemene er i ferd med å ”vokse deg over hodet”, skal du ikke være redd for å søke hjelp.

Sosialpedagogisk rådgiver ved skolen heter Ingvild Eikrem. Hun kan du snakke med;

  • om du har faglige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.
  • om du har behov for veiledning når du har problemer med skolearbeidet, studieteknikk og arbeidsvaner.

Sosialpedagogisk rådgiver;

  • Hjelper elever der det er mulig i forhold til situasjonen hjem/skole.
  • Kontakter foresatte når faresignaler oppstår.
  • Følger opp fravær av elever.
  • Har ansvar for avklaringsmøter, innkalle avdelingsledere, kontaktlærere og oppfølgingstjenesten ved skolen.
  • Varsler lånekassen når eleven har mer enn 20dg fravær i terminen.
  • Samarbeider internt med avdelingsledere, kontaktlærere, Utdannings- og Yrkesrådgivere, helserådgivere, miljøarbeider, PPT og oppfølgingstjenesten.
  • Ved behov, samarbeider og formidler kontakt med hjelpeapparatet eksternt.
  • Samarbeider om Drømmeskolen.
Sist oppdatert 12.03.2018
Fant du det du lette etter?