Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Særskilt tilrettelegging

Alle som har behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver i løpet av året kan søke rektor om dette.

Forskrift til Opplæringsloven § 3-32 slår fast at: ”elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket”.

Tiltakene må ikke føre til at eleven eller privatisten får fordeler framfor andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen.

Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være:

  • forlenget tid
  • oppgaveteksten opplest 
  • oppgaveteksten forstørret
  • oppgaveteksten gjennomgått på tegnspråk
  • eksamen i punktskrift
  • lytteprøve erstattet med lesing av ukjent tekst for hørselshemmede
  • bruk av PC

Annen hensiktsmessig tilrettelegging vil også være mulig.

Før eksamen vil du få brev fra eksamensskolen om hvilken tilrettelegging som eventuelt er innvilget. Dette brevet tas med til hver eksamen.

Hvordan søker du?

Elever som vil søke om særskilt tilrettelegging til eksamen, henvises til PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) eller annen sakkyndig av kontaktlærer. Den sakkyndige vurderer elevens behov og skriver en uttalelse som skal legges ved elevens søknad. 

Søknad og sakkyndig uttalelse leveres til spesialpedagogisk leder ved skolen senest 28. oktober. 

Etter dette behandles kun søknader i forbindelse med skader/problemer som har oppstått etter denne datoen. 

Hvem kan søke?

Du kan søke hvis du er en elev eller privatist som ut fra sakkyndig uttalelse kan dokumentere at du har vansker/funksjonshemminger som nødvendiggjør særskilt tilrettelegging av prøver og eksamen.

Hvem avgjør?

Rektor avgjør om det er grunnlag for særskilte tiltak, og eventuelt hvilke tiltak som skal settes i verk.

Rektor kan kreve uttalelse fra en sakkyndig instans. Vedtak om særskilte tiltak ved eksamen er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan påklages til fylkesmannen.

Allergi

En generell legeattest om allergi gir normalt ikke grunnlag for forlenget eksamenstid. Dette skyldes at dagens medikamenter demper allergireaksjonene uten særlige bivirkninger.

En legeattest som skal følge søknaden om forlenget tid på grunn av allergi, må inneholde opplysninger om hvilken årstid eleven er mest plaget, og om eleven bruker sløvende/søvndyssende medikamenter som nedsetter hans/hennes yteevne.

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige og elever som ikke behersker norsk skriftlig godt nok til å avlegge eksamen, har ikke rett til særskilt tilrettelegging av eksamen på grunn av dette.

Mer informasjon

Ung.no - Rett til tilrettelegging på prøver og eksamen

Udir.no - Særskilt tilrettelegging av eksamen

Sist oppdatert 28.09.2017
Fant du det du lette etter?