Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ofte stilte spørsmål

Klage

Du har som elev, privatist, lærling og lærekandidat mulighet til å klage på alle karakterer som er påført vitnemålet ditt. Du har også mulighet til å klage på andre forhold rundt inntak, fag- og svenneprøve m.m.
Standpunktkarakter

Standpunktkarakter er karakter som gis ved avslutningen av opplæring i fag, og skal føres på vitnemålet. Alle karakterer som kommer på vitnemålet er enkeltvedtak. Dette gjelder både karakterer i fag og karakteren i orden og adferd. Enkeltvedtak betyr at du har rett til å klage på karakteren om du mener den er feil. Forskrift til Opplæringslovas kapittel 5 omhandler klage på vurdering.

Hva kan du klage på?

Etter Forskrift til opplæringslovens § 3-1 har du rett til underveisvurdering og sluttvurdering. Dersom du mener standpunktkarakteren ikke er satt på riktig grunnlag og at reglene for karaktersetting ikke er fulgt, kan du klage. Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet du er gjort kjent med karakteren, eller burde ha gjort deg kjent med den.

Eksempler på begrunnelse for klage kan være:

  • Dersom du mener karakteren ikke gjenspeiler kompetansen din ved avslutningen av opplæring.
  • Formelle feil, som for eksempel at varsel om ikke vurdering ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid.
  • Dersom du mener at du ikke har fått systematisk og løpende underveisvurdering som har gitt deg informasjon om hvor du står i faget.

Hvordan klage?

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren. Dersom du innenfor tidsfristen på 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen utsettes til du har fått tilbakemelding.

Klagen skal være skriftlig, underskrevet og leveres til skolen. En klage sendt som e-post uten underskrift oppfyller ikke formkravene til en klage. Det må komme fram av klagen hva det klages på.

Dersom skolen avviser en klage fordi den en kommet for sent, er dette et vedtak det kan klages på. Klagefristen er da 3 uker jf. Forvaltningsloven §28-29,§31.

Hva skjer når klagen er sendt?

Skolen ber først om en skriftlig uttalelse fra faglærer/kontaktlærer. Denne skal du få en kopi av. Sammen med en uttalelse fra rektor, sender skolen klagen videre til klagenemnda i Oppland fylkeskommune.
Når kan svar på klagen forventes?

Behandling av klager på standpunktkarakter skjer i løpet av juli/starten av august.

Medhold i klage

Dersom du får medhold i klage på standpunktkarakteren i fag, blir klagen sendt tilbake til skolen for ny vurdering (med kopi til deg).   Det er viktig å merke seg at dette ikke betyr at karakteren automatisk blir endret. Ny behandling på skolen kan bety at karakteren blir stående som den er, eller den kan bli hevet eller senket. Det er skolens rektor som tar den endelige avgjørelsen. Du kan ikke klage på rektors nye vurdering.

Får du medhold i klage på karakteren