Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Videregående skoler - Gjøvik videregående skole

Ansatte i avdelingen Gjøvik videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer i spesialundervisning 61 14 94 03
Elin Aamodt
Lærer i samfunnsøkonomi 61 14 94 30
Pål Aasmundrud
Lærer i matematikk 61 14 94 27
Morten Amsrud
Lærer i engelsk 61 14 94 32 416 04 091
Jan Espen Andresen
Lærer i musikkfag 61 14 94 19 414 57 049
Kristian Andresen
Lærer i naturfag og andre realfag 61 14 94 27 456 06 748
Tore Arnesen
Lærer i byggfag 61 14 94 40
Hans Petter Axelsen
Elevassistent 61 14 94 49
Anne Marit Barlund
Lærer helse- og oppvekstfag 61 14 94 48
Ragnhild Heidi Berg
Lærer design og håndverk Permisjon
Marte Bergerud
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Ann Elisabeth Bergstrøm
Lærer i musikk
Lærer i psykologi og kommunikasjon og samhandling 61 14 94 42
Reidar Bjerke
Lærer i matematikk og naturfag 61 14 94 98
Erik Blakli
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42 473 04 952
Hjørdis Braastad
Lærer i mediefag og matematikk, koordinator MK 61 14 94 51 452 81 711
Marianne Brattrud
Utdannings- og yrkesrådgiver 61 14 95 14 970 68 076
Tone Lilleheier Breivik
Lærer i norsk 61 14 94 33
Sidsel Brenden
Lærer i naturfag og matematikk 61 14 94 27
Hildegunn Witzøe Brøste
Lærer i kunst, design og arkitektur 61 14 94 64
Nina Bucher-Johannessen
IKT-ansvarlig 61 14 94 92
Odd Tore Bøe
Lærer i spansk og engelsk 61 14 94 32
Maria Jose Lozano Camacho
Lærer helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Guro Carlsen
Renholder
Cherry Nunez Castillion
Lærer i musikk
Lærer i kroppsøving og internasjonaliseringsleder 61 14 95 28
Ales Crnko
Lærer i engelsk og samfunnsfag 61 14 94 32
Therese A. Dahl
Spesialpedagogisk leder 61 14 94 10 993 82 236
Mona Hetty Dahlby
Ledende driftsoperatør 61 14 94 84
Svein Erik Dahlby
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Astrid Danbolt
Avdelingsleder MK og Vg2 studiespes. 61 14 95 15 986 59 866
Marianne Kjøllesdal Dyrud
Lærer i matematikk, kjemi og naturfag 61 14 94 98
Elin Schonhovd Dæhlen
Lærer i musikk 61 14 94 18
Rolv Olav Eide
Sos.ped. rådgiver og lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 54 950 34 192

Sos.ped. rådgiver og lærer i helse- og oppvekstfag

Ingvild Eikrem
Lærer i sang 61 14 94 19
Astrid Ekern
Avdelingsleder helse og oppvekstfag 61 14 94 41 412 88 207
Per-Kristian Eng
Lærer i kroppsøving 61 14 95 28
Sigmund Engan-Skei
Lærer i historie, samfunnsfag og psykologi 61 14 94 30 452 53 259
Håkon Evensen
Lærer i matematikk 61 14 94 24 926 06 213
Snorre Evjen
Lærer i spesialundervisning i matte og engelsk 61 14 94 40
Siri Fikstvedt
Lærer helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Eli Fjellhaug
Kontormedarbeider Servicetorget og nettredaktør 61 14 94 71
Marianne Ness Fjellhaug
Avdelingsleder realfag/kroppsøving og Vg1 studiesp 61 14 94 26 480 69 032
An-Magritt Fjellseth
Spesialbibliotekar og lærer i norsk 61 14 94 74
Solfrid Reum Flatla
Lærer i norsk, historie og engelsk
Ellen Johanne Narum Fodnestøl
Lærer på musikklinja 61 14 94 19 922 05 073
Arnfinn Foss
Elevassistent 61 14 94 49
Truls Nymo Foss
Lærer i spesialundervisning 61 14 94 03 943 65 742
Linda Renate Fossen
Elevassistent 61 14 94 49
Hege Fosslien
Spesialbibliotekar og nettredaktør 61 14 94 73 918 01 462
Elisabeth Frankmoen
Lærer i tysk, norsk og religion 61 14 94 33 916 06 397
Lin Heidi Holte Frengen
Lærer i norsk 61 14 94 65
Hilde Gjernes
Spesialpedagogisk leder 61 14 94 60 480 64 275
Åslaug Grotli
Lærer design og håndverk 61 14 94 45
Catherine Grønstad
Lærer musikk 61 14 94 18
Kjartan Gullikstad
Lærer i fengselsundervisning Permisjon
Eirik Gustavsen
Lærer i norsk og historie 61 14 94 29
Anders Vestel Haga
Yrkesfagmotivator 61 14 94 58 480 71 590
Marianne Haga
Lærer i norsk og samfunnsfag 61 14 94 65 916 11 142
Guro Hageengen
Elevassistent 61 14 94 49
Benedikte Hansen
Lærer i fysikk og matematikk Permisjon
Henning Frydenlund Hansen
Lærer i matematikk 61 14 94 27
Live Selmer Hansen
Lærer i kroppsøving og samfunnsfag 61 14 95 28
Tommy Hansen
Renholder
Wenche Sidsel Hansen
Lærer i byggfag 61 14 94 40
Jan Petter Haug
Lærer på service og samferdsel 61 14 94 61
Kjell Roar Haug
Lærer på musikk 61 14 94 19
Lærer i norsk 61 14 95 08
Ida Hauger
Lærer og koordinator i service og samferdsel 61 14 94 61

Lærer i programfag service og samferdsel og entreprenørskap

Iren Lerud Haugum
Lærer i musikk 61 14 95 07 970 61 750
Carl Erik Hedløv
Helserådgiver 61 14 94 55 468 94 135
Rannveig Wiklund Helle
Lærer i spesialundervisning 61 14 94 03 917 34 380
Nina Julie Lyshaugen Hellerud
Barnevernspedagog og elevassistent 61 14 94 49
Merethe Henriksen
Lærer i realfag 61 14 94 98
Anne Mette Hoel
Lærer i helse og oppvekstfag 61 14 94 42
Jenny Marte Hoel
Lærer i engelsk og kunst og skapende arbeid 61 14 94 65 900 15 166
Vanessa Elizabeth Holden
Rektor 61 14 94 04 905 67 845
Marie Gudlaug Holenbakken
Lærer i kunst og visuelle virkemidler og HO 61 14 94 42
Heidi Holje
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Hanne Holmen
Lærer i norsk 61 14 94 65
Kjetil Hope
Lærer i norsk 61 14 94 65
Magni Hveem
Lærer i service- og samferdsel 61 14 94 61
Hilde Håkonsen
Permisjon
Lærer i norsk 61 14 94 29
Elin Dalen Johansen
Lærer i mediefag 61 14 94 51
Ellen Johansen
Kontormedarbeider rektors forkontor 61 14 95 13
Hanne Elisabeth Johansen
Lærling IKT-faget 61 14 95 00
Kevin-William Johansson
Lærer i fengselsundervisning 61 13 63 50
John Arne Johnsgård
Lærer i matematikk 61 14 94 25 984 15 998
Trond Marcus Kjelsrud
Helserådgiver 61 14 94 53 952 78 943
Merete Klevan
Elevassistent 61 14 94 49
Inger Margrethe Kleven
Lærer i norsk, tysk og religion 61 14 94 33 400 47 343
Linn Thu Knutsen
Assistent 61 14 94 49
Theoline Kollshaugen
Lærer i kroppsøving 61 14 95 28
Heidi Dalen Korsaksel
Lærer i musikk 61 14 94 18
Lærer i realfag 61 14 94 28
Heidi Kristiansen
Driftsoperatør 61 14 94 83
Hans Jørgen Kvale
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42 907 64 546
Thomas Kvernlien
Lærer piano 61 14 94 19
Kristian Wentzel Larsen
Lærer i design og håndverk 61 14 94 64
Frode Leikanger
Driftsoperatør 61 14 94 84
Torgeir Lie
Lærer i musikkfag og mediefag Permisjon
Sveinung Lilleheier
Lærer i norsk, historie og sosialkunnskap 61 14 94 34 971 55 065
Turid Lilleøren
Lærer hudpleiefag 61 14 94 48
Elise Lindstad
Lærer i matematikk, kjemi og IB 61 14 94 24
Gry Lindstad
Kontormedarbeider eksamenskontoret/privatister 61 14 94 06
Reidun Lindstad
Lærer i engelsk 61 14 94 65
Kevin Loughlin
Underviser i kor 61 14 94 19
Tove Lundborg
Lærer i kroppsøving Permisjon
Lasse Lundby
Ledende renholder 61 14 94 14
Jonne Lykke
Lærer i helse og oppvekstfag og yrkesfagmotivator 61 14 94 42
Astrid Cathrine Lykken
Lærer i drama 61 14 94 63
Lars Erik Lyngstad
Lærer i rettslære 61 14 94 30
Wenche Løset
Lærer i musikk 61 14 94 19 997 42 811
Tone Løvik
Lærer i realfag 61 14 94 28
Lærer i byggfag og matematikk 61 14 94 40
Jan Madslangrud
Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 61 14 94 49
Niklas Dahlby Markeng
Lærer i drama 61 14 94 64 992 79 999
Vivi Anna Maron
Lærer matematikk og naturfag 61 14 94 28
Ulf Marthinsen
Lærer i byggfag 61 14 94 40 909 87 900
Ove Mathiesen
Renholder
Maria Melgarejo
Lærer Tilrettelagt opplæring 61 14 94 03
Håkon Mellembakken
Lærer ved service og samferdsel 61 14 94 61
Lise Thomassen Midtskogen
Lærer i sosiologi og IT-fag. 61 14 94 13 476 92 473
Tor Henrik Mikkelsgård
Lærer i økonomifag 61 14 94 61
Peter Modd
Lærer i fransk og engelsk 61 14 94 65
Silje Moen
Lærling i kontorfaget 61 14 94 00
Mustaf Abukar Mohamed
Lærer i norsk og historie 61 14 94 31
Eli Brunstad Molid
Lærer i musikk 61 14 94 19
Lærer i kroppsøving 61 14 95 28
Marthe Katrine Myhre
Lærer i matematikk og informasjonsteknologi 61 14 94 24
Morten Myhre
Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 61 14 94 49
Lene Sophie Aaseth Mykleset
Lærer i byggfag 61 14 94 40
Odd Erlend Mæhlum
Lærer i byggfag 61 14 94 40
Marius Sogn Nedrud
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Hanne M. Lie Nesheim-Hauge
Avdelingsleder språkfag og Vg3 studiespes. 61 14 94 22 905 15 833
Nina Larsen Ness
Lærer i norsk 61 14 94 28
Kent Are Klætne Nettum
Lærer i kunst, design og arkitektur 61 14 94 63 408 48 836
Kjersti Noem
Lærer i helse og oppvekstfag 61 14 94 42
Marte Nomerstad
Kantinemedarbeider
Randi Nordengen
Avdelingsleder bygg-og anleggsfag, DH, SS og IKT-S 61 14 94 37 905 50 758
Ole-Jørgen Nordli
Ansvarlig for fengselsundervisning musikk og norsk 61 14 94 32 410 18 011
Mai Britt Normann
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Randi Nybakk
Kontormedarbeider rektors forkontor 61 14 95 22
Ingunn Nyborg
Vikar OT- koordinator og toppidrett langrenn 61 14 94 16 994 30 610
Morten Vingli Odsæter
Lærer i spansk, engelsk og historie 61 14 94 32
Berit Opphus
Lærer design og håndverk 61 14 94 64
Siv Elin Oterhals
Lærer ved IKTSK 61 14 94 51
Dragan Pecenkovic
Avdelingsleder MDD og KDA 61 14 94 67 974 23 067
Elisabeth Pedersen
Lærer i programfag service og samferdsel 61 14 94 61
Per Axel Pettersen
Lærer i mediefag 61 14 94 51
Tommy Pettersen
Lærer i matematikk og fysikk 61 14 94 24
Maciej Pietka
Lærer i byggfag 61 14 94 40 970 23 316
Arne N. Rekslen
Lærer i drama og dans 61 14 94 64
Nathalie Rey
Assistent 61 14 94 49
Heidi Robberstad
Lærer i engelsk og fransk 61 14 94 21 975 17 815
Nicole Robillard
Lærer i psykologi og engelsk 61 14 94 30 915 83 446
Ida Flattun Rogndokken
Lærer i matematikk og IB 61 14 94 98
Eli Rogneby
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Maria Kristina Ros
Renholder
Bodil Rosenlund
Lærer i norsk og psykologi 61 14 94 35 922 56 224
Dorthe Hoel Russ
Lærer i spansk 61 14 94 33
Jørgen Mossefin Ruud
Lærer (avd. MDD/STFO) 61 14 94 19
Marita Røstad
Lærer på service og samferdsel 61 14 94 51
Juel Sagbakken
Utdannings- og yrkesrådgiver og lærer i matematikk 61 14 94 59 920 44 715
Ann-Magritt Sande
Lærer naturfag og matematikk 61 14 94 27 450 01 386
Audun Schjønsby
OT-koordinator Permisjon
Anne Holter Schnell
Lærer i norsk og samfunnsfag 61 14 94 30
Jorunn Simensen
Kantinemedarbeider
Linda Simensen
Lærling IKT 61 14 95 00
Yosef Siyum
Lærer i realfag 61 14 94 25
Mari Skiftestad
Avdelingsleder MK, IKT-SK og Vg2 studiespes. Permisjon
Arild Skistad
Lærer i musikk 61 14 94 19
Lærer i kroppsøving Permisjon
Ragnhild Skjærli
Lærer i engelsk og fransk 61 14 94 21 470 58 235
Dallas Elaine Skoglund
Renholder
Anne Lise Skogstad
Lærer i kroppsøving og historie 61 14 94 29
Svein O. Skonnord
Lærer i rettslære 61 14 94 30 971 84 694
Dagfrid Skreprud
Lærer i mediefag og musikk. 61 14 94 51 950 52 750
Petter Michael Skretting
Lærling IKT 61 14 95 00
Andreas Sletten
IKT-ansvarlig 61 14 94 94
Trygve Glad Slokvik
Faglærer helsefag 61 14 94 48
Clara Marie Sommerstad
Lærling IKT 61 14 95 00
Ivar Spjotum
Lærer i historie og samfunnsfag 61 14 94 29
Håvard Staum
Lærer i naturfag, geografi og biologi 61 14 94 28
Håvard Steffenak
Miljøarbeider 61 14 94 68 995 90 440
Arild Steinsrud
Lærer i spansk og engelsk 61 14 94 33
Lina Stenersen
Avdelingsleder elevtjenesten og IKO ansvarlig 61 14 94 11 913 19 435
Anne Stensgård
Lærer i byggfag 61 14 94 40 997 59 411
Ove Stensrud
Lærer i engelsk, historie og samfunnsfag 61 14 94 34
Ann Elisabeth Pettersen Stevens
Lærer i matematikk 61 14 94 27 997 25 128
Borghild Juvkam Stikbakke
Lærer i frisørfag og DH 61 14 94 64 902 63 502
Anne Marie Strandlie
Lærer i norsk og fransk 61 14 95 08 997 25 113
Hanne Kari H. Strandlie
Renholder
Thalia Svendsen
Elevassistent 61 14 94 49 482 37 458
Kay Svenskerud
Kontormedarbeider eksamenskontoret 61 14 94 08
Ingvil Sveum
Lærer i markedsføring og i programfag ved service 61 14 94 61 952 73 131
Jørn Synstelien
Lærer i kjemi, naturfag, geografi og biologi 61 14 94 28
Beate Syr
Elevassistent 61 14 94 49
Thomas Syversen
Lærer i engelsk og samfunnsfag 61 14 94 34
Arne Mjelde Sæther
Driftsoperatør 61 14 94 85
Idar Sætrevik
Renholder/kantina
Helga Talpa
Lærer i norsk og engelsk 61 14 94 28
Mette S. Tandberg
Renholder
Eh Dailia Taro
Elevassistent og miljøarbeider 61 14 94 40
Helge Testad
Renholder
Suphornrat Thongmaha
Assisterende rektor/IB-koord. 61 14 94 36 482 69 223
Molly Williams Thoresen
Lærer i mediefag 61 14 94 51
Johnny Thorsbakken
Lærer norsk 61 14 94 31
Hege Tinholt
Renholder
Ngun Tha Chia To
Lærling i kontorfaget 61 14 94 35
Jaroslaw Krysztof Tomaszewski
Lærer i fengselsundervisning 61 13 63 50
Anne-Britt Trogstad
Assistent og lærer på tilrettelagt opplæring 61 14 94 49
Randi Trønnes
Lærer i norsk, geografi og service og samferdsel 61 14 94 13 938 24 433
Sverre Tråseth
Kontormedarbeider Servicetorget 61 14 94 05
Birthe Marit Bøhn Tungvåg
Lærer i frisørfag 61 14 94 45 918 82 259
Hanne Tøftum
Lærer i mediefag 61 14 94 51 400 22 184
Hans Petter Ulsrud
Fagkoordinator ved tilrettelagt opplæring 61 14 94 03
Mari Marthe Graff Ulsrud
Lærer i naturfag 61 14 94 25
Britt Dahl Urke
Kantineleder 61 14 94 69
May Karin Velo
Lærer i byggfag 61 14 94 40 993 04 992
Espen Vikin
Kantinemedarbeider
Ngan Dai Vo
Renholder
Grete Voldengen
Renholder
Paw Eh Wah
Lærer i tysk 61 14 94 65
Edith Wegerle-Johansen
Lærer i helse- og oppvekstfag 61 14 94 42
Brita Fykse Wesnes
Økonomi- og driftsleder 61 14 94 09 928 08 618
Ådne Wesnes
Lærer matematikk og naturfag 61 14 94 98 476 91 035
Ingrid Yerlikaya
Lærer i fransk og norsk 61 14 94 21
Annelise Ødegaard
Avdelingsleder realfag/kroppsøving Permisjon
Kjersti Løken Ødegaard
Lærling i barne- og ungdsomsarbeiderfaget 61 14 94 49
Susann Ødegårdstuen
Lærer i musikkfag 61 14 94 19
Line Løvland Øfstås
Lærer i sang 61 14 94 19
Tone Østli
Lærer i norsk og engelsk 61 14 95 08
Ada Bråthen Øye
Login for redigering